Komunikat z posiedzenia Prezydium Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ

W dniach 15 i 16 maja 2017 roku, w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ ”Solidarność”.

Podczas posiedzenia omówiono następujące sprawy:

 • Zgodnie z postanowieniami z Rady KSP z 25 i 26 kwietnia br. Prezydium przeanalizowało wnioski jakie spłynęły ws. propozycji zmiany przepisu kwalifikacyjnego. Po odrzuceniu wniosków, które nie były zgodne z ustawą
  o PSP, Prezydium przyjęło założenia, które zostaną przesłane do Komisji Krajowej NSZZ”Solidarność” zgodnie z wcześniejszymi postanowieniami;
 • Omówiono projekt zmian Regulaminu Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ”Solidarność” oraz przesłane wnioski. Łącznie przesłano 103 poprawki. Prezydium podjęło decyzje o sposobie głosowania. Informacja w tej sprawie zostanie przesłana do członków Rady KSP za pośrednictwem przewodniczących struktur wojewódzkich. Przewodniczący podkreślił, że głosowanie nad poprawkami jest tylko formalnością, gdyż Regulamin Krajowej Sekcji Pożarnictwa zatwierdza Walne Zebranie Delegatów, a zadaniem Rady jest przygotowanie projektu Regulaminu do przegłosowania na WZD.
 • Omówiono kwestie awansów i odznaczeń z okazji obchodów Dnia Strażaka 2017 i 25 lecia Państwowej Straży Pożarnej. W związku z wieloma uwagami
  w tej sprawie Prezydium KSP przyjęło stosowne Stanowisko.
 • Omówiono przygotowania do Walnego Zebrania Delegatów KSP pod kątem organizacyjnym i programowym. Przewodniczący poinformował o dotychczasowych ustaleniach i prowadzonych pracach nad organizacją uroczystości. Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Pożarnictwa będzie uroczystością, w której wezmą udział osoby bezpośrednio zaangażowane w tworzenie pierwszej Ustawy o Państwowej Straży Pożarnej. Przewodniczący podkreślił wkład jaki w tworzenie podstaw do funkcjonowania PSP miała Solidarność i zaznaczył, że należy pamiętać o ludziach którzy w dużej mierze przyczynili się do tworzenia formacji jaką jest Państwowa Straż Pożarna.
 • Omówiono sytuację dotyczącą zmiany rozliczania zwolnień lekarskich (tzw. nowelizacja L-4);
 • Omówiono treść stanowiska Krajowej Sekcji Pożarnictwa w sprawie umundurowania strażaków.
 • Omówiono kwestię płatności za nadgodziny w wymiarze 100% stawki strażaka. Kol. Damian Kochoń – członek zespołu ds. nadgodziny przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformował, że prace nad projektem stosownych zmian we wszystkich służbach zostały praktycznie zakończone. Jedynym przedmiotem dyskusji jest kwestia sposobu rozliczania czy ma odbywać się to co kwartał (propozycja policji), czy jak do tej pory co pół roku po okresie rozliczeniowym (inne służby). Członkowie Prezydium stwierdzili, że należy dołożyć wszelkich starań, aby sprawę płatności za nadgodziny doprowadzić do końca w jak najkrótszym czasie.
 • Omówiono działalność Fundacji „SOLIDARNI”. Kolega Tomasz Łobos poinformował o pracach i planach Zarządu Fundacji. W trakcie dyskusji uznano, że działanie Fundacji „SOLIDARNI” jest nadal słabo rozpropagowana pośród strażaków komend powiatowych i miejskich. Zwrócono uwagę, że należy podjąć dalsze działanie tak w samej Fundacji jak też w ramach struktur Sekcji w celu propagowania zakresu pomocy jakiej udziela Fundacja strażakom, pracownikom, emerytom i rodzinom osób pracujących w PSP.

Sprawdź również

42. Pielgrzymka Ludzi Pracy

„Matko tych, którzy zawsze są wierni – Módl  się za nami” to hasło 42. Pielgrzymki …