Posiedzenie lubelskiej sekcji

W dniu 24 czerwca br. w siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Lublinie odbyło się posiedzenie rady Międzyregionalnej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” woj. lubelskiego. W posiedzeniu uczestniczył Lubelski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Zenon Pisiewicz wraz z zastępcą st. bryg. Michałem Badachem.

Spotkanie było okazją do poznania planów nowego kierownictwa komendy wojewódzkiej, a także do uzyskania odpowiedzi na szereg pytań od członków Związku z terenu województwa.

Poruszone tematy dotyczyły m.in.:

 – planów budowy i kontynuowania inwestycji infrastrukturalnych,

– nowych etatów pochodzących z ustawy modernizacyjnej,

– kontynuowania podnoszenia stanów osobowych w najmniejszych JRG gdzie stan minimalny wynosi 7 strażaków, 

– kosztów wypłaty rekompensaty za przedłużony czas służby,

– braków w środkach finansowych dla pracowników KSC,

– planów dotyczących finansowania specjalistycznych grup ratowniczych,

– uzgodnień związanych z tzw. wolną kwotą 60 zł i związanymi z tym kontrowersjami w jednej z komend powiatowych,

– kontynuowania tematu profilaktyki antynowotworowej we współpracy z COZL,

– dwóch wycofanych z użytkowania drabin Rosenbauer z KM PSP w Lublinie i Chełmie.

Dodatkowo odbyła się luźna dyskusja na temat dodatku funkcyjnego i wprowadzającego podczas której strażacy wymienili się poglądami w tym temacie i wpływie tych dodatków na siatkę płac.

Spotkanie odbyło się w przyjaznej atmosferze wzajemnego szacunku.

Sprawdź również

42. Pielgrzymka Ludzi Pracy

„Matko tych, którzy zawsze są wierni – Módl  się za nami” to hasło 42. Pielgrzymki …