Ujawniono plany rządu ws. przyszłorocznych podwyżek dla budżetówki

Dzisiaj odbyło się posiedzenie Rady Ministrów, na którym przyjęto makroekonomiczne założenia do budżetu państwa na 2025 rok. Ile wyniesie podwyżka dla budżetówki? Służby mundurowe i urzędnicy będą mogli liczyć na wzrost uposażenia zaledwie o 4,1%.

Do 15 czerwca Rada Ministrów musi przekazać do Rady Dialogu Społecznego makroekonomiczne założenia do budżetu państwa, które przyjęto na czwartkowym posiedzeniu. Wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2025 r. wyniesie 104,1%. Z uwagi na to, że inflacja i wzrost płac w 2025 r. mają być na tym samym poziomie, czyli 4,1%, to realnie nie będzie można mówić o podwyżkach, ale jedynie o waloryzacji o wskaźnik inflacji.

Założenia rządu mocno rozmijają się z oczekiwaniami strony społecznej. W myśl przepisów ustawy o Radzie Dialogu Społecznego 17 maja br., NSZZ „Solidarność” oraz pozostałe centrale związkowe przedłożyły „wspólną propozycję w sprawie wzrostu w 2025 roku: wynagrodzeń w gospodarce narodowej, w tym w państwowej sferze budżetowej, minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz rent i emerytur z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych”. W dokumencie związkowcy napisali m.in., że przyszłoroczny wzrost wynagrodzeń w budżetówce, powinien wynieść nie mniej niż 15 %. Tak duża rozbieżność w stosunku do oczekiwań sprawia, że propozycja rządu jest nie do przyjęcia.

– W obliczu spodziewanych podwyżek cen energii, ciepła czy żywności, spowodowanych Zielonym Ładem, propozycja wzrostu uposażeń o 4,1% jest całkowicie niezadawalająca. Liczymy, że w wyniku negocjacji strona rządowa weźmie pod uwagę postulaty Związku i zmieni swoją decyzję

– skomentował Bartłomiej Mickiewicz, przewodniczący KSP NSZZ „Solidarność”.

Założenia do budżetu państwa trafią do opinii ogólnokrajowych organizacji związkowych i będą przedmiotem negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego. Członkiem RDS jest przewodniczący KSP NSZZ „Solidarność” Bartłomiej Mickiewicz.

Sprawdź również

42. Pielgrzymka Ludzi Pracy

„Matko tych, którzy zawsze są wierni – Módl  się za nami” to hasło 42. Pielgrzymki …