Dodatek wprowadzający problemem dla budżetów komend

W dniu 6 czerwca 2024 r. odbyło się posiedzenie Mazowieckiej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”. Związkowcy omówili bieżące tematy związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych PSP w województwie mazowieckim, a także działania Związku przeciwko Zielonemu Ładowi.

Przedstawiciele z poszczególnych komend poinformowali o oburzeniu strażaków wdrożeniem nowego dodatku wprowadzającego do służby. Utrata prawa do dodatku już przy pierwszym awansie stawia pytanie o sens tego typu regulacji. Brak środków na jego wprowadzenie i konieczność sfinansowania dodatku z oszczędności w budżetach, szczególnie w przypadku mniejszych komend, uniemożliwia jakąkolwiek politykę motywacyjną. Wszyscy zebrani ocenili dodatek wprowadzający zdecydowanie negatywnie i jako rozwiązanie szkodliwe dla służby.

Podczas zebrania omówiono aspekty związane z tegoroczną podwyżką. Niepokój mazowieckich związkowców budzi brak uzgodnień dotyczących wolnych środków przewidzianych w tej podwyżce. Dużym problemem garnizonu warszawskiego jest również niezapewnienie środków na obligatoryjny wzrost dodatku stołecznego.

Przewodniczący MSP Marcin Dzięgielewski wskazał jakie konsekwencje unijna polityka klimatyczna będzie miała dla każdego z obywateli jak również komend PSP.  Zielony Ład pociągnie za sobą m.in. ograniczenie produkcji rolnej, podniesienie cen energii elektrycznej, zwiększenie kosztów transportu, co odczuje każdy w swoim portfelu. Wzrost cen mediów jest szczególnie niepokojący w kontekście dalszego funkcjonowania komend, których niedoszacowane budżety już dziś są olbrzymim problemem. Zebranym przypomniano, że trwa akcja zbierania podpisów pod wnioskiem o referendum ogólnokrajowe, w którym Polacy odpowiedzą na pytanie: „Czy jest Pani/Pan za zobowiązaniem Prezydenta RP, Parlamentu RP, Rządu RP do odrzucenia przez Polskę polityki klimatycznej UE w obecnym kształcie, zawartej w europejskim Zielonym Ładzie?”. Zaapelowano o jak największe zaangażowanie w akcję zbierania podpisów wszystkich struktur NSZZ „Solidarność”.

Sprawdź również

Ujawniono plany rządu ws. przyszłorocznych podwyżek dla budżetówki

Dzisiaj odbyło się posiedzenie Rady Ministrów, na którym przyjęto makroekonomiczne założenia do budżetu państwa na 2025 …