Solidarność nie zgadza się na dewastację siatki uposażeń!

Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” przekazała opinię do projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Projekt zakłada przyznawanie dodatku wprowadzającego strażakowi mianowanemu na stanowisko służbowe stażysta. Prawo do niego strażak będzie tracił wraz z dniem mianowania na wyższe stanowisko służbowe.

KSP-18042024_opinia_rozporzadzenie_placowe-1KSP-18042024_opinia_rozporzadzenie_placowe-2

Sprawdź również

Zmarł nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 14 maja 2024 r. zmarł nadbrygadier w …