Spotkania związków zawodowych z Szefem Służby Cywilnej

Nowy Szef Służby Cywilnej Anita Noskowska-Piątkowska zaprosiła trzy centrale związkowe na spotkanie w dniu 19 kwietnia 2024 r. poświęcone problemom Służby Cywilnej.służba cywilna

Podczas spotkania NSZZ „Solidarność” reprezentował Wojciech Pleciński.

Poza p. Anit a Noskowską – Piątkowską Departament Służby Cywilnej reprezentowali:

Dyrektor departamentu Hubert Wojtach, zastępca dyrektora Sylwia Ojdym, naczelnik Wydziału Analiz Prawnych Agnieszka Frączkiewicz, naczelnik Wydziału Systemu Wynagradzania i Budżetu Aneta Klepczyńska-Pusz.

Szefowa SC w swoim wystąpieniu na początku spotkania zapewniła o chęci współpracy i dialogu. Wyraziła również wolę organizacji spotkań w podobnej formule również w przyszłości. Ponadto wyraziła przekonanie, że złe praktyki jakie miały miejsce w Służbie Cywilnej przez ostatnie osiem lat ulegną zmianie.

Przedstawiciel NSZZ „Solidarność” poruszył następujące problemy całej Służby Cywilnej:

  • niewielki odsetek ludzi młodych (6,5% pracowników w wieku do 30 lat);
  • duże zróżnicowanie w przeciętnym wynagrodzeniu pomiędzy bardzo podobnymi instytucjami, np. 1425 zł pomiędzy najlepiej i najgorzej wynagradzanym urzędem wojewódzkim czy 3044 zł pomiędzy najlepiej, a najgorzej wynagradzanym ministerstwem;
  • stosunkowo dużą fluktuacją kadr jak na urzędy, które powinny zapewniać dużą stabilność zatrudnienia.

Reprezentujący Związek Wojciech Pleciński zgłosił następujące postulaty zaznaczając, że ma świadomość, że nie wszystkie można szybko rozwiązać:

  • powiązanie kwoty bazowej ze stałym wskaźnikiem np. przeciętnym wynagrodzeniem, (kwota bazowa kilkanaście lat temu była dwukrotnie wyższa od płacy minimalnej dziś stanowi mniej niż połowę tej płacy);
  • zrównanie urzędników mianowanych z resztą Korpusu Służby Cywilnej, szczególnie w zakresie skutków dwóch pozytywnych ocen okresowych;
  • przyznanie członkom Korpusu Służby Cywilnej z długoletnim stażem pracy, posiadającym oceny okresowe powyżej oczekiwań, przynajmniej części uprawnień urzędników mianowanych – jeśli przez tak długi okres pracy sprawdzają się bardzo dobrze to ich praktyczna wiedza i umiejętności są co najmniej na tym samym poziomie co urzędników mianowanych;
  • wyraźne zwiększenie limitu rocznego nowo mianowanych urzędników mianowanych – obecne limity nie przekraczające 300 – 400 rocznie są demotywujące o staranie się o mianowanie przy ogólnej liczebności Korpusu Służby Cywilnej wynoszącej prawie 120 tys. etatów.
  • zmniejszenie wyraźne różnic w przeciętym wynagrodzeniu pomiędzy podobnymi urzędami (Krajowa Administracja Skarbowa jest przykładem, że można to uczynić);
  • dokonanie przeglądu dotyczących pracowników Służby Cywilnej aktów prawnych, aby wykluczyć absurdalne przepisy, a docelowo zmniejszyć ich ilość.

Szefowa SC odpowiadając na część ponoszonych przez przedstawiciela NSZZ „Solidarność” kwestii powiedziała, że w pierwszej kolejności będzie się starała o podniesienie płac najniższych. Zaznaczyła jednak, że większość podniesionych spraw wymaga decyzji polityków, co nie znaczy, że nie będzie ich poruszała.

Przedstawiciele pozostałych związków zawodowych (co dziwne wśród nich znajdowały się osoby spoza korpusu służby cywilnej) w swoich wystąpieniach skupiali się na problemach dotyczących konkretnych zakładów pracy np. występowania zjawisk z pogranicza mobbingu w ich instytucjach szczególnie na poziomie niższych stanowisk kierowniczych. Mówili także o bardzo niskim wynagrodzeniu na niektórych stanowiskach będących bliskich płacy minimalnej.

Zgodnie z deklaracją następne spotkanie ze związkami odbędzie się w czerwcu br.

Sprawdź również

Wniosek o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego ws. Zielonego Ładu

Pobierz listę tutaj, zbierz podpisy, wypełnioną listę przekaż przewodniczącemu Związku lub dostarcz osobiście do Regionu …