Szkolenie związkowców na terenie województwa śląskiego

W dniach 18-19 kwietnia 2024 r. na terenie województwa śląskiego odbyło się spotkanie Międzyregionalnej Śląskiej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”. Było ono okazją do dyskusji na temat bieżących problemów strażaków ze Śląskim Komendantem Wojewódzkim PSP oraz pogłębienia wiedzy z zakresu finansów i funkcjonowania komisji dyscyplinarnych.7a55cab2-3f09-48d7-a1cd-5f211b1d653d

Pierwsza część spotkania odbyła się w Bielsku-Białej. Na zaproszenie przewodniczącego MŚSP na spotkanie przybyli: Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach st. bryg. Wojciech Kruczek i przedstawiciel Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” – Andrzej Kołodziejski. Podczas zebrania poruszono kwestie bieżące i omówiono aktualną sytuację strażaków w województwie śląskim.

Następnie związkowcy udali się do Żywca, gdzie odbyła się kolejna część spotkania oparta na szkoleniu finansowym, które przeprowadził Łukasz Stefański – Przewodniczący Zachodniopomorskiej Międzyregionalnej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”. Głównym celem szkolenia było przedstawienie członkom związku tematyki związanej z finansowaniem komend. Następnie przedstawiono akty prawne dotyczące uposażenia strażaków.

W kolejnym dniu związkowcy uczestniczyli w szkoleniu związanym z tematyką postępowania dyscyplinarnego. Szkolenie przeprowadził przewodniczący Międzyregionalnej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” woj. lubelskiego – Maciej Piszczek. W szkoleniu uczestniczyli także przedstawiciele Regionalnej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego.

e9d3c589-1496-4ec6-9fc5-39010c8bed6c

b00590a1-1487-41f3-be47-b85ad3a0a8c3

066f3750-0a43-4146-bfdc-753e9ecfc842

Sprawdź również

Zmarł nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 14 maja 2024 r. zmarł nadbrygadier w …