Solidarność zaprezentowała Program dla PSP

O godzinie 10.00 w Komendzie Głównej PSP rozpoczęło się spotkanie dotyczące podjęcia prac mających na celu diagnozę potrzeb służby w PSP oraz określenie wspólnych systemowych rozwiązań. Przedstawiciele Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” złożyli Program dla PSP. Dokument zawiera szereg rozwiązań mających na celu poprawę funkcjonowania naszej formacji.KG

W dokumencie zaprezentowanym przez przedstawicieli KSP zawarto m.in. tematy takie jak:

 • wyrównanie uposażenia strażaków względem innych służb,
 • przywrócenie 100% uposażeń w czasie przebywania na zwolnieniu lekarskim,
 • płatne dyżury domowe,
 • rozliczanie czasu służby strażaków skierowanych do szkół bądź ośrodków szkolenia PSP,
 • zmiana zasad naliczania dodatku za służbę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych,
 • urealnienie świadczeń o charakterze socjalnym,
 • poprawa konkurencyjności służby w stosunku do Wojska Polskiego poprzez wdrożenie nowych zasad gospodarki mieszkaniowej,
 • profilaktyka nowotworowa,
 • zaopatrzenie emerytalne zatrudnionych po 2013,
 • kontynuowanie programu zachęcania strażaków do pozostania w służbie,
 • pracownicy cywilni,
 • unormowanie płatności za studia w Akademii Pożarniczej strażaków skierowanych.

Krajową Sekcję Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” reprezentują przewodniczący Bartłomiej Mickiewicz wraz z wiceprzewodniczącym Maciejem Łozowskim.

Komunikat ze spotkania zostanie opublikowany wkrótce.

Sprawdź również

Zmarł nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 14 maja 2024 r. zmarł nadbrygadier w …