Raport zespołu KG PSP zajmującego się profilaktyką nowotworową

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia Komendant Główny PSP przekazał do wszystkich komend wojewódzkich oraz szkół pożarniczych Raport z prac Zespołu do opracowania zaleceń dotyczących czyszczenia odzieży dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej. W piśmie przewodnim Komendant Główny PSP polecił zapoznanie się z treściami raportu i uwzględnienie ich w procesie kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków służby oraz pracy.zespół nowotwory

Zespół Komendanta Głównego PSP powołany został Decyzją Nr 22 z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie powołania zespołu do opracowania zaleceń dotyczących czyszczenia odzieży dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Potrzebę stworzenia takiego zespołu zgłosiła Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” (pisaliśmy o tym tutaj: http://kspnszz.org/index.php/2021/07/26/3222/). Zespół prowadził dialog techniczny z przedstawicielami przemysłu pralniczego, chemicznego, producentami ubrań, tkanin i włókien, z przedstawicielami środowisk naukowych oraz instytucjami państwowymi. Kontynuację prac nad zagadnieniami z omawianej sfery prowadził zespół powołany Decyzją Nr 17 z dnia 14 marca 2023 r. W obu zespołach pracowali przedstawiciele NSZZ „Solidarność”: Szymon Kokot (woj. warmińsko-mazurskie), Łukasz Kapica (woj. łódzkie) oraz Jakub Andryszek (woj. podlaskie).

Załączony raport jest wynikiem prac prowadzonych w 2022 r. Na zakończenie prac drugiego z zespołów powstanie również stosowny raport omawiający kontynuację prac i wypracowane wnioski.

Raport dostępny jest poniżej:

Raport-Zespołu-za-2022-r

Sprawdź również

Wniosek o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego ws. Zielonego Ładu

Pobierz listę tutaj, zbierz podpisy, wypełnioną listę przekaż przewodniczącemu Związku lub dostarcz osobiście do Regionu …