Posiedzenie Prezydium KSP

Prezydium Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” odbyło obrady 16 października br. w Warszawie. Poruszono na nich m.in. tematy przyszłorocznych podwyżek, ubezpieczenia strażaków czy też doskonalenia zawodowego i ścieżki rozwoju strażaków.

Przewodniczący KSP Bartłomiej Mickiewicz przedstawił przebieg negocjacji podwyżek dla państwowej sfery budżetowej i założenia ustawy budżetowej. Omówiono rożne warianty rozdziału przyszłorocznej podwyżki w PSP. O jej ostatecznym kształcie zdecyduje Rada KSP NSZZ „Solidarność”.

Dużą część posiedzenia poświęcono tematom związanym z doskonaleniem zawodowym strażaków i ścieżki rozwoju zawodowego w Państwowej Straży Pożarnej. Na podstawie opinii spływających z regionalnych struktur Związku Prezydium KSP za zbędne uważa szkolenia podsumowujące cykle doskonalenia zawodowego realizowane w formie zjazdów w ośrodkach szkolenia. KSP NSZZ „Solidarność” złoży w tej sprawie wniosek KG PSP. Stwierdzono również, przy zwiększonej fluktuacji kadr, długie okresy oczekiwania na skierowanie na szkolenie podstawowe osób przyjętych do służby powodują ogromne koszty i należy je skrócić. Wymaga to przeanalizowania efektywności systemu kształcenia w PSP. Zdaniem Prezydium KSP należy także, z uwagi na małe zainteresowanie studiami niestacjonarnymi I stopnia dla strażaków w służbie stałej, zmienić warunki naboru na te studia oraz wprowadzić brak odpłatności za nie zarówno dla strażaków jak i jednostek organizacyjnych poprzez zapewnienie dodatkowych środków dla Akademii Pożarniczej.

Członkowie Prezydium KSP omówili nową ofertę ubezpieczenia OC zawodowego dla funkcjonariuszy i pracowników PSP oraz dla ratowników medycznych. Składka ubezpieczeniowa wynosić będzie 14 zł m-c. Suma ochrony ubezpieczeniowej pozostaje bez zmian – do 3-krotności uposażenia funkcjonariusza/pracownika PSP. Natomiast globalna suma ubezpieczenia na wszystkie zdarzenia w dwunastomiesięcznym okresie ubezpieczenia wzrasta do 3 mln zł. Dodatkowo jest możliwość dokupienia ubezpieczenia ochrony prawnej z sumą ubezpieczenia 30.000 zł za składkę 1,5 zł m-c. Wszyscy funkcjonariusze i pracownicy PSP, którzy poza służbą są ratownikami medycznymi mogą wykupić sobie dodatkową, odrębną sumę ubezpieczenia OC ratownika medycznego (do wyboru 100, 200, 300 i 500 tys. zł) za bardzo atrakcyjne składki.

Z inicjatywy Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”, przez brokera Mentor S.A., są również przygotowane założenia nowego programu ubezpieczenia grupowego na życie.

Prezydium Krajowej Sekcji Pożarnictwa jest w trakcie opracowywania założeń zmian przepisów dotyczących funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej. W pakiecie znajdą się między innymi rozwiązani dotyczące:

  • świadczeń socjalnych,
  • wynagrodzeń pracowników cywilnych,
  • warunków emerytalnych dla zatrudnionych po 01-01-2013 roku,
  • rozliczanie dyżurów domowych i czasu przygotowania do służby funkcjonariuszy,
  • systemu kształcenia strażaków
  • zasad funkcjonowania grup specjalistycznych w PSP
  • profilaktyki nowotworowej strażaków
  • zmian w naliczaniu dodatku za służbę w warunkach szkodliwych

Powyższe rozwiązania wraz z uzasadnieniem zostaną przekazane Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz kierownictwu PSP.

Logo_KSP1

Sprawdź również

Wniosek o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego ws. Zielonego Ładu

Pobierz listę tutaj, zbierz podpisy, wypełnioną listę przekaż przewodniczącemu Związku lub dostarcz osobiście do Regionu …