Nowelizacja pierwszego z dwóch rozporządzeń mieszkaniowych podpisana

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

teczka mswia

Nowelizacja przewiduje ponad dwukrotny wzrost wysokości stawki pieniężnej pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu. Obecnie wynosi ona 2980 zł, a po zmianie wyniesie 6081 zł za każdą normę zaludnienia. Warto podkreślić, że stawka była niezmienna od 2005 r.

Niezwykle istotne jest również wprowadzenie mechanizmu corocznej waloryzacji kwoty pomocy mieszkaniowej o prognozowany w ustawie budżetowej na dany rok średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Nowe przepisy wejdą w życie 14 dni od opublikowania rozporządzenia.

Na podpis Ministra czeka ciągle zmiana rozporządzenia w sprawie trybu przyznawania strażakowi Państwowej Straży Pożarnej równoważników pieniężnych za remont albo za brak lokalu mieszkalnego, która również wprowadzi korzystne dla funkcjonariuszy PSP rozwiązania.

Sprawdź również

Zmarł nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 14 maja 2024 r. zmarł nadbrygadier w …