Bartłomiej Mickiewicz ponownie na czele strażackiej Solidarności

W dniach 22-24 maja 2023 r. w Sierpcu odbyło się Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”. Przewodniczącym ponownie wybrano Bartłomieja Mickiewicza. Gośćmi WZD byli Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik oraz Komendant Główny PSP gen. brygadier Andrzej Bartkowiak

349236299_226461713446827_8978052803332908914_n

Ponad stu delegatów, reprezentujących wszystkie struktury wojewódzkie, zebrało się, aby wybrać nowe władze Sekcji na kadencję 2023-2028. Delegaci zdecydowali, że funkcję Przewodniczącego Krajowej Sekcji Pożarnictwa ponownie będzie pełnił Bartłomiej Mickiewicz. Poza wyborem przewodniczącego Sekcji w trakcie WZD wyłoniono także 33-osobową Radę Sekcji, Komisję Rewizyjną oraz delegatów na Kongres Sekretariatu Służb Publicznych NSZZ „Solidarność”.

Delegaci przyjęli również stanowiska dotyczące funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej. Dotyczyły one stanu prac nad nowymi rozporządzeniami „mieszkaniowymi” i o czasie służby, prac nad ustawą o ochronie ludności, wdrożenia systemowych rozwiązań służących unormowaniu funkcjonowania ratownictwa specjalistycznego w Polsce, zasad przyznawania i finansowania dodatków funkcyjnych, sytuacji pracowników cywilnych PSP oraz osób zatrudnionych do służby po raz pierwszy po 1 stycznia 2013 r.

Dzięki obecności ministra i komendanta głównego zebrani mieli okazję dowiedzieć się o najnowszych planach resortu i kierownictwa formacji. Dyskusję z gen. brygadierem Andrzejem Bartkowiakiem zdominował temat projektowanej ustawy o ochronie ludności i związane z nią kwestie ratownictwa medycznego. Delegaci zgłosili szereg wątpliwości w tej sprawie. Zgodnie z informacją podaną przez Komendanta Głównego PSP w 2023 roku planowany jest zakup 70 szt. ambulansów z czego do PSP trafi około 50. Jednostki do których mają trafić pojazdy mają być dobierane ze szczególną starannością. Komendant Główny PSP zapewnił także, że wszelkie obawy o funkcjonowanie ratownictwa medycznego w nowej formie są nieuzasadnione. Zwrócono uwagę, że niepokój środowiska byłby mniejszy, gdyby do prac nad wyżej wymienioną ustawą włączono przedstawicieli związków. Kolejny temat dotyczył drabin mechanicznych firmy Rosenbauer. Zgodnie z przekazanymi informacjami badania tego sprzętu przeprowadzono w CNBOP, a dodatkowo próby wytrzymałości mają zostać przeprowadzone także przez firmę zewnętrzną. Ich wynik przesądzi o dalszym postępowaniu, jednak Komendant Główny PSP zadeklarował, że nie zezwoli na użytkowanie sprzętu, który nie będzie gwarantował bezpiecznego użytkowania. Gen. Brygadier Andrzej Bartkowiak w temacie projektów rozporządzeń mieszkaniowych poinformował, że one są na końcowym etapie procedowania. Środki na ich wdrożenie są zabezpieczone, a opóźnienie wejścia w życie nowych przepisów spowodowane jest koniecznością wyjaśniania uwag zgłoszonych przez Ministerstwo Finansów. Podczas spotkania zwrócono także uwagę na konieczność reformy kształcenia funkcjonariuszy.

Podczas spotkania z ministrem Maciejem Wąsikiem poruszono temat podwyżek uposażeń strażaków i wynagrodzeń pracowników cywilnych w latach 2023-2024. Minister zaznaczył, że będą w tym temacie dobre informacje, ale nie jest upoważniony do podania szczegółowych ustaleń, które wynikają z rozmów w ramach zespołu SOLIDARNOŚĆ-Rząd. Członkiem tego zespołu jest Przewodniczący KSP Bartłomiej Mickiewicz. Minister poinformował delegatów o zabezpieczeniu dodatkowych środków na wydatki rzeczowe, w kwocie 50 mln zł. Delegaci zwrócili się do Ministra z prośbą o zmianę przepisów rozszerzającą zakres badań okresowych strażaka pod kątem narażenia na nowotwory. Wnioskowano również o konieczność wygospodarowania środków na finansowanie zaocznych studiów inżynierskich w Szkole Głównej Służby Pożarniczej tak aby tymi kosztami nie obciążać komend miejskich/powiatowych. Minister Wąsik poinformował również, że resort rozważa możliwość wprowadzenia rocznego urlopu zdrowotnego na wzór przepisu obowiązującego u nauczycieli.

346147965_799011014727682_1063859337423895670_n

Walne Zebranie Delegatów było także okazją do podziękowania dla działaczy związkowych, którzy wraz z końcem minionej kadencji przestali pełnić funkcje związkowe.

348988283_186541577685201_6417580814272845257_n

Sprawdź również

Wielkopolska sekcja spotkała się w Wolsztynie

W dniach 23-24 maja br. w Wolsztynie odbyło się posiedzenie Regionalnej Sekcji NSZZ „Solidarność” Pożarnictwa …