Solidarność wdrożyła kolejne kroki protestu

W całym kraju na budynkach komend i pojazdach służbowych zawisły flagi i transparenty NSZZ „Solidarność”. To efekt uchwały Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”, która rozpoczęła akcję informacyjną związaną z ogólnopolską manifestacją NSZZ „Solidarność”, która odbędzie się 17 listopada w Warszawie.
Związkowcy domagają się między innymi waloryzacji uposażeń i wynagrodzeń na poziomie 20% od przyszłego roku. Rada Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” zdecydowała również o skierowaniu petycji do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z postulatami z branży pożarnictwa. Strażacy z KSP za niezbędne uznali:
• urealnienie budżetów komend w zakresie wydatków rzeczowych,
• doetatyzowanie służby w związku z ciągłym wzrostem zakresu zadań realizowanych przez PSP,
• wdrożenie w życie zmian rozporządzenia o pełnieniu służby przez strażaków PSP m.in. w zakresie rozliczania czasu służby strażaków skierowanych do szkół i ośrodków szkolenia,
• wdrożenie systemowych rozwiązań w zakresie wynagrodzeń pracowników cywilnych PSP,
• urealnienie siatki płac funkcjonariuszy i pracowników PSP w związku z ciągłym jej spłaszczaniem,
• urealnienie świadczeń socjalnych wypłacanych strażakom,
• zaliczenie do wysługi emerytalnej dodatkowej należności z tytułu wysługi lat, proponowanej przez MSWiA.
golub
Nidzica
Gdańsk

Sprawdź również

Zmarł nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 14 maja 2024 r. zmarł nadbrygadier w …