Jubileusz 30-lecia Krajowego Sekretariatu Służb Publicznych

W warszawskim teatrze Rampa, 7 października, odbyła się uroczystość 30-lecia Krajowego Sekretariatu Służb Publicznych. Sekretariat powstał w 1992 roku. Utworzyło go pięć Sekcji: Krajowa Sekcja Ciepłownictwa, Sekcja Krajowa Komunikacji Miejskiej, Krajowa Sekcja Pożarnictwa, Sekcja Krajowa Pracowników Wodociągów i Kanalizacji oraz Krajowa Sekcja Pracowników Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Liczył na początku ok. 45 tys. członków. Dziś Sekretariat zrzesza dziewięć Krajowych Sekcji, w tym najnowszą – Krajową Sekcję Służb Więziennych.

jubileusz

– Sekretariat się rozwija. Mamy w planach dołączenie do niego kolejnej Krajowej Sekcji. Liczę na to, że w najbliższej kadencji będzie liczył 40 tys. członków. Oby się to udało – powiedział Bartłomiej Mickiewicz podczas uroczystości.

– Struktura branżowa naszego Związku wynika tylko i wyłącznie z chęci członków Związku i Przewodniczących. To nie jest struktura, do której mamy obowiązek należeć. Dlatego jestem naprawdę dumny z tego, że wszystkie Sekcje, które już są i te Sekcje, które chciałyby być w naszym Sekretariacie, mają do tego przekonanie i ochotę. Uważam, że struktura branżowa w naszym Związku jest bardzo ważną częścią i powinno się kłaść na nią naprawdę duży nacisk, przynajmniej w działalności ogólnopolskiej – przekonywał przewodniczący Mickiewicz.

– Nie przypominam sobie, żeby kiedykolwiek wcześniej w tak dużym stopniu jak teraz działalność jednego Sekretariatu była tak szeroko poruszana przez Komisję Krajową i w taki sposób eksponowana. Zaczynamy tworzyć fajną drużynę i mam nadzieję, że razem zrobimy dużo dobrego – dodał Bartłomiej Mickiewicz.

Podczas oficjalnej części uroczystości kilka słów do zgromadzonych wygłosił także obecny na obchodach Piotr Duda, przewodniczący KK NSZZ „S”:

– Sekretariaty, w skład których wchodzą Sekcje Krajowe, są bardzo ważnym elementem funkcjonowania naszego Związku. Siłą Solidarności jest to, że jesteśmy jednolitym związkiem zawodowym. A siłą merytoryczną są właśnie Sekretariaty Branżowe – zapewniał przewodniczący Piotr Duda.

Zaznaczył, że jubileusz przyszło Solidarności Służb Publicznych obchodzić w trudnym momencie dla naszego kraju i dla całego świata, tuż po pandemii i w czasie toczącej się wojny na Ukrainie. – W zaproszeniu na dzisiejszą uroczystość cytujecie słowa błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki o tym, że solidarność to jedność serc, umysłów i rąk. I to jest dla nas najważniejsze, że jesteśmy właśnie tą jednością w solidarności – powiedział Piotr Duda.

Mówiąc zaś o planowanej na 17 listopada manifestacji, dodał: – To, co stało się dziś na posiedzeniu Komisji Krajowej jest dziś dla mnie wielką wartością. Chyba po raz pierwszy cała Komisja Krajowa wykazała się solidarnością w postulacie dotyczącym podwyższenia wynagrodzeń w szeroko rozumianej sferze finansów publicznych. Nie jesteście sami.

Spotkanie odbyło się w warszawskim teatrze Rampa, a jego uczestnicy po części oficjalnej obejrzeli spektakl pt. „Miłość jako jednostka chorobowa” w reżyserii Grzegorza Mrówczyńskiego.

jubileusz1

Całość do przeczytania tutaj:

https://www.tysol.pl/a92521-tworzymy-fajna-druzyne-jubileusz-30-lecia-krajowego-sekretariatu-sluzb-publicznych-nszz-solidarnosc

Sprawdź również

Wniosek o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego ws. Zielonego Ładu

Pobierz listę tutaj, zbierz podpisy, wypełnioną listę przekaż przewodniczącemu Związku lub dostarcz osobiście do Regionu …