Praca z mediami jako niezbędny element działalności związkowej

Jak poprawnie sporządzić informację, czy warto prowadzić profile organizacji związkowych w social mediach, jak utrzymywać relacje z dziennikarzami? M.in. na te pytania odpowiedziano na szkoleniu zorganizowanym przez Sekretariat Służb Publicznych NSZZ „Solidarność”, które odbyło się w Spale w dniach 23-24 sierpnia br.

DSC_0160

Uczestnicy szkolenia poznali różne gatunki dziennikarskie, uczyli się zasad sporządzania poprawnych informacji, zarówno w komunikacji wewnątrzzwiązkowej jak i informacji zewnętrznej kierowanej do mediów. Ponadto w jego trakcie przedstawiono prawne aspekty ochrony dóbr osobistych oraz omówiono redagowanie internetowych stron związkowych i rolę mediów społecznościowych w działalności związkowej.

Szkolenie prowadził Marek Lewandowski rzecznik prasowy przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Wzięło w nim udział dziesięciu związkowców z sekcji wchodzących w skład Sekretariatu, w tym także przedstawiciele Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”: Bartłomiej Mickiewicz, Maciej Łozowski oraz Wojciech Wilk.

DSC_0157

Sprawdź również

Zmarł nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 14 maja 2024 r. zmarł nadbrygadier w …