Uroczystości, uroczystości, uroczystości….

Przełom czerwca i lipca obfitował w szereg uroczystości związanych z funkcjonowaniem Państwowej Straży Pożarnej. Udział w nich brali przedstawiciele Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”.

28 czerwca 2022 r. wręczony został pierwszy w historii tytuł honorowy doktora honoris causa Szkoły Głównej Służby Pożarniczej a otrzymała go Pani st. bryg. w st. spocz. prof. dr hab. Melania Pofit-Szczepańska. Pani Profesor była wieloletnim pracownikiem i funkcjonariuszem SGSP, a wcześniej Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej i Szkoły Oficerów Pożarnictwa. To ceniony dydaktyk, naukowiec i wychowawca wielu pokoleń oficerów pożarnictwa oraz niekwestionowany autorytet w obszarze fizykochemii spalania i wybuchu.

Krajową Sekcję Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” reprezentował Wiceprzewodniczący Maciej Łozowski.

https://www.sgsp.edu.pl/?page_id=30292

Melania-Pofit–Szczepańska-uroczystość-DHC-3-scaled Melania-Pofit–Szczepańska-uroczystość-DHC-22-scaled

1 lipca 2022 r. w Komendzie Głównej PSP odbył się uroczysty apel z okazji jubileuszu 30-lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej oraz nadania sztandaru Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” była jednym z fundatorów sztandaru. Wydarzeniu towarzyszyło odsłonięcie Ściany Pamięci poświęconej Strażakom Straży Pożarnych, Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy zginęli w czasie działań ratowniczo – gaśniczych oraz ćwiczeń, od 1950 r. do chwili obecnej.

Krajową Sekcję Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” reprezentował Przewodniczący Bartłomiej Mickiewicz.

https://www.gov.pl/web/kgpsp/30-lat-powolania-panstwowej-strazy-pozarnej-uhonorowano-nadaniem-nowego-sztandaru-dla-kg-psp-oraz-odslonieciem-sciany-pamieci-poleglych-strazakow

sztandar kg

sztandar kg2

2 lipca 2022 roku na Placu przy Centrum Jana Pawła II przy ul. Totus Tuus 34 w Krakowie odbyła się uroczysta promocja słuchaczy XXX Turnusu kształcenia dziennego oraz XXXVIII i XXXIX Turnusu Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego. Szkolę Aspirantów PSP w Krakowie w tym roku ukończyło 89 absolwentów kształcenia dziennego i 333 kwalifikacyjnych kursów zawodowych (w tym 15 spoza struktur Państwowej Straży Pożarnej).

W uroczystości wzięli udział Wiceprzewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” Maciej Łozowski oraz Przewodniczący Międzyregionalnej Małopolskiej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” Henryk Odrzywołek.

https://sapsp.pl/index.php/pl_pl/aktualnosci-3/2145-promocja-absolwentow-2022

promocja_kraków1

promocja_kraków

W dniu 4 lipca 2022 roku w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu odbyła się uroczysta promocja absolwentów Dziennego Studium Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej oraz Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych. Łącznie do promocji przystąpiło 406 słuchaczy SA PSP w Poznaniu z czego 84 osoby stanowili słuchacze DSA, a 322 osoby to słuchacze KKZ, wśród których 26 osób to osoby spoza struktur PSP.

W uroczystości wzięli udział Członek Prezydium Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” Mieczysław Gutmański oraz Przewodniczący Regionalnej Sekcji NSZZ „Solidarność” Pożarnictwa Wielkopolski NSZZ „Solidarność” Bogumił Goździk.

https://www.sapsp.edu.pl/aktualnosci/uroczysta-promocja-absolwentow-szkoly-aspirantow-psp-w-poznaniu-1308

291746764_3282257498717119_6882227524480283867_n

291929412_379999390892385_7990775007759858448_n

Fot. KG PSP, SGSP, SA PSP Kraków.

Sprawdź również

Wniosek o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego ws. Zielonego Ładu

Pobierz listę tutaj, zbierz podpisy, wypełnioną listę przekaż przewodniczącemu Związku lub dostarcz osobiście do Regionu …