Zespół Rady Dialogu Społecznego omawiał założenia budżetu Państwa na 2023 rok

W dniu 5 lipca 2022 w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego.

Posiedzenie miało na celu omówienie następujących kwestii:

  1. Wypracowanie wspólnego stanowiska Zespołu w sprawie płacy minimalnej oraz minimalnej stawki godzinowej na 2023 rok i wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej.
  2. Wypracowanie wspólnego stanowiska Zespołu w sprawie założeń projektu budżetu państwa na rok 2023.

W kontekście służb mundurowych, szczególnie istotną kwestią zarówno dla pracowników cywilnych oraz funkcjonariuszy jest sprawa wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. NSZZ „Solidarność” stoi na stanowisku, które zakłada minimum 20% wzrost w całej sferze budżetowej w roku 2023, jednak dotychczasowa propozycja Rządu to wskaźnik w wysokości 7,8%. W związku z tym, że strony stoją na tą chwilę przy swoich stanowiskach sprawą kluczową podczas spotkania było pytanie czy Rząd widzi jakiekolwiek pole do negocjacji w sytuacji wskazanego wskaźnika 7,8%.

Przedstawiciele strony rządowej poinformowali, że trwają prace nad przekazanym stanowiskiem, a pole do dyskusji istnieje. W tej sytuacji zaplanowano kolejne spotkanie, podczas którego mogą zapaść ostateczne decyzje.

Podczas spotkania stronę rządową reprezentowali: Piotr Patkowski Podsekretarz Stanu, Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych oraz Barbara Socha Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.

NSZZ „Solidarność” reprezentowali: Katarzyna Zimmer-Drabczyk, Leszek Walczak oraz Bartłomiej Mickiewicz.

Sprawdź również

Zmarł nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 14 maja 2024 r. zmarł nadbrygadier w …