W Brukseli rozmawiano o profilaktyce nowotworowej

W dniach 14-15 czerwca 2022 r. nasz przedstawiciel, Szymon Kokot, wziął udział w wydarzeniu „Firefighter’s Network”, zorganizowanym przez EPSU (European Public Services Union – Europejski Związek Służb Publicznych). Nasz delegat reprezentował jednocześnie Fundację cfbt.pl, która ściśle współpracuje z KSP w kwestii profilaktyki nowotworowej strażaków.

285830924_407802654693726_7828369468600681328_n

Pierwszego dnia przedstawiciele z Polski, Anglii, Szkocji, Irlandii Północnej, Belgii, Włoch, Danii, Finlandii, Francji i Hiszpanii udali się do Parlamentu Europejskiego, gdzie w podgrupach rozmawiali z eurodeputowanymi na temat zagrożeń wynikających z obecności azbestu oraz związków rakotwórczych w środowisku pracy. Prezentowane informacje spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem europarlamentarzystów, którzy dopytywali zarówno o szczegóły dotyczące zagrożeń jak też możliwości podejmowania konkretnych działań w ramach prac w Parlamencie Europejskim. Delegaci spotkali się też krótko z europejskim Komisarzem do spraw Miejsc Pracy i Praw Socjalnych Nicolasem Schmitem. Następnie wzięli udział w sesji z udziałem Komisarza oraz Huberta Gambsa, Zastępcy Dyrektora Dyrekcji Generalnej GROW (Rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość i MŚP). Odbyła się debata w ramach dialogu usystematyzowanego „Dalsze działania w związku z rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 20 października 2021 r. zawierającą zalecenia dla Komisji w sprawie ochrony pracowników przed azbestem”. Kilkukrotnie eurodeputowani z różnych krajów zabierali głos w sprawie ekspozycji strażaków na szkodliwe substancje w środowisku pracy.

Głos zabrała również Europosłanka z Polski, Pani Elżbieta Rafalska, była Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Po zakończonej sesji Pani Minister spotkała się z naszym delegatem i zapoznała się z problematyką oraz zadeklarowała działania na rzecz poprawy sytuacji w ramach prac w Parlamencie oraz w komisjach. Był to bardzo udany dzień w opinii wszystkich delegatów i w ramach podsumowania omówiono plany na dalsze kroki w ramach inicjatywy EPSU oraz poszczególnych organizacji. Tego dnia nagrano również wypowiedzi przedstawicieli Związków Zawodowych odnoszące się do wyzwań, z jakimi mierzą się strażacy w związku ze zmianami klimatycznymi i rozwojem technologii. Zostaną one wykorzystane w zbliżających się kampaniach informacyjnych, jakie EPSU będzie prowadzić w Parlamencie Europejskim w nadchodzących miesiącach.

Drugiego dnia przedstawiciele ZZ zrzeszonych w EPSU omówili swoje wrażenia z poprzedniego dnia. Tego dnia obecni byli również reprezentanci z Albanii oraz Estonii, dzięki czemu reprezentowanych było 12 krajów. Następnie odbyły się sesje prezentacji i dyskusji. Program dnia przedstawiony jest poniżej. Podczas sesji minutą ciszy uczczono pamięć ofiar pożaru w Grenfell Tower w związku z 5. Rocznicą tego tragicznego wydarzenia.

Panel 1: Rak jako choroba zawodowa strażaków, wpływ produktów pożarowych i dekontaminacji (część 1)

  • Valerie Barbier, ergonomistka, Straż Pożarna w Brukseli, „Zagrożenia nowotworowe dla strażaków: nanotechnologie i nanomateriały”;
  • Eric Labourdette, SLFP-AFRC, Belgia, „Praktyki w zakresie dekontaminacji w Belgii”;
  • Sébastien Bouvier, CFDT, Francja, „Wpływ normalizacji europejskiej na zabezpieczenia pod hełmem i nowe dane dotyczące wpływu wycieków pożarowych podczas pożarów kontrolowanych”;
  • Angelo Carlucci, CGT, Francja „Wspólna praca francuskich związków zawodowych nad rakiem u strażaków i trwający spór prawny w północnej Francji SDIS 59”;
  • Projekt EPSU „Obrona i wzmocnienie praw związków zawodowych w służbach publicznych” – zaproszenie na konferencję końcową (relacje z seminariów: Region Morza Śródziemnego, Europa Środkowa, Wschodnia i Południowo-Wschodnia, Europa Południowo-Wschodnia, Region Nordycki i Europa Północno-Wschodnia);

Panel 2: Rak jako choroba zawodowa strażaków, wpływ produktów pożarowych i dekontaminacji (część 2)

  • Anna Stec, UCLan, „Czynniki rakotwórcze dla strażaków i rak jako choroba zawodowa”;
  • Riccardo La Torre, FBU, Wielka Brytania „Kampania ‘DECON’ w Wielkiej Brytanii”;
  • Raffaelle Cozzolino, FP CGIL, Włochy, „Kampania Decon Italy”;
  • Szymon Kokot, KSP NSZZ „Solidarność” Polska, „Przegląd działań w zakresie świadomości i profilaktyki nowotworów u strażaków w Polsce”;
  • Mikael Svanberg, Kommunal, Szwecja, „Rak jako choroba zawodowa i postępy modelu Skellefteå”.

Spotkanie w ramach „Firefighter’s Network” było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i wiedzy, zacieśnienia kontaktów i omówienia możliwości współpracy międzynarodowej na rzecz poprawy warunków służby strażaków na poziomie europejskim. KSP NSZZ „Solidarność” będzie kontynuować działania w sferze profilaktyki nowotworowej strażaków na arenie krajowej i międzynarodowej jako jeden z kluczowych kierunków działania organizacji.

WhatsApp Image 2022-06-15 at 14.51.56 (1)

286737451_407802541360404_3900391639662631397_n

286986081_407802734693718_4659838747831997143_n

Sprawdź również

Wielkopolska sekcja spotkała się w Wolsztynie

W dniach 23-24 maja br. w Wolsztynie odbyło się posiedzenie Regionalnej Sekcji NSZZ „Solidarność” Pożarnictwa …