NSZZ „Solidarność” oczekuje 20 % podwyżek

W dniach 9 – 10 czerwca 2022 r. w Hotelu Pałac Tarnowskich w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”. Jednym z najważniejszych tematów były kwestie przyszłorocznych podwyżek. Poza członkami Rady w posiedzeniu wzięli udział także zaproszeni goście: Świętokrzyski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Krzysztof Ciosek oraz Komendant Powiatowy PSP w Ostrowcu Świętokrzyskim st. bryg. Robert Grudzień.

W pierwszym punkcie obrad Przewodniczący Bartłomiej Mickiewicz przedstawił szczegóły ze spotkania z ministrem MSWiA Maciejem Wąsikiem które odbyło się 7 czerwca 2022 r.:

  • Minister poinformował, że w przyszłym roku uposażenia funkcjonariuszy zostaną zwaloryzowane, jednak konkretne ustalenia zapadną dopiero po konsultacjach z Ministerstwem Finansów. Krajowa Sekcja Pożarnictwa w tym zakresie podtrzymuje stanowisko Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” i innych central, mówiące, że wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej powinien wynosić nie mniej niż 20 %;
  • Trwają prace nad wprowadzeniem świadczenia motywacyjnego począwszy od 15 roku służby. MSWiA zaproponowało, aby świadczenie wynosiło 1% uposażenia i rosło wraz ze stażem służby. W związku z wątpliwościami strony związkowej co do wymierności takiego rozwiązania, Ministerstwo na kolejnym spotkaniu ma przedstawić wyliczenia różnych wariantów;
  • MSWiA rozważa doprecyzowanie kwestii dodatków funkcyjnych, poprzez ustalenie ich minimalnej wysokości;
  • Z aprobatą Ministra spotkał się wniosek KSP NSZZ „Solidarność” odnośnie świadczeń mieszkaniowych. Rada KSP oczekuje nie tylko urealnienia stawek, ale także zmiany zasad przyznawania świadczeń;
  • Minister poinformował o reformie służby zdrowia MSWiA. W najbliższym czasie ukaże się projekt ustawy w tej sprawie;
  • Minister odniósł się także do rozpowszechnianych fake news’ów dotyczących wejścia w życie niekorzystnych zmian emerytalnych dla funkcjonariuszy. Kolejny raz podkreślono, że z dniem 1 stycznia 2025 r. funkcjonariusze przyjęci na tzw. starych zasadach nie będą zmuszeni przejść na nowe zasady, a jedynie uzyskają prawo wyboru.

Przewodniczący KSP omówił także podpisaną przez Prezydenta RP Andrzej Dudę nowelizację ustawy emerytalnej, w której uregulowano zasady doliczania pracy cywilnej do emerytury mundurowej (art. 15a). Zmiana pozwoli funkcjonariuszom przyjętym do służby w latach 1999-2003 na wybór dwóch możliwości. Pierwsza to doliczenie lat pracy w cywilu do emerytury mundurowej (zwiększenie podstawy wymiaru emerytury o 1,3 % za każdy rok). Warunkiem jest jednak posiadanie minimum 25 lat służby. Drugą możliwością jest pozostanie na dotychczasowych zasadach i pobieranie dwóch emerytur, tj. mundurowej oraz z ZUS za pracę cywilną po osiągnięciu wieku emerytalnego. Jest to rozwiązanie, które nie zostało w pełni zaakceptowane przez stronę związkową. NSZZ „Solidarność” działająca w służbach mundurowych wnioskowała o rozwiązania dotyczące wszystkich funkcjonariuszy, bez limitu stażu służby. Niestety MSWiA nie przychyliło się do propozycji.

Poinformowano również, że zgodnie z intencją KSP NSZZ „Solidarność” w Komendzie Głównej przygotowywany jest nowy przepis kwalifikacyjny, zakładający rozszerzenie stanowisk między innymi w korpusie aspiranckim.

W drodze głosowania Rada KSP pozytywnie rozpatrzyła wniosek Międzyregionalnej Lubuskiej Sekcji Pożarnictwa o przyjęcia do Krajowej Sekcji Pożarnictwa.

Przewodniczący Bartłomiej Mickiewicz podziękował kolegom z województwa mazowieckiego i podlaskiego za wzięcie udziału w uroczystości i warcie honorowej przy grobie ks. Jerzego Popiełuszki

W trakcie posiedzenia prelekcję na temat programu do ewidencji czasu pracy/służby (Vigiles) przedstawiła firma Software Solutions. Członkowie Rady wyrazili chęć wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących nowego oprogramowania.

Na zakończenie obrad Przewodniczący KSP Bartłomiej Mickiewicz wraz z Prezydium podziękowali koledze Leszkowi Błaszczykowi za wieloletnie prowadzenie spraw współpracy międzynarodowej naszej Sekcji. Leszek Błaszczyk przypomniał w kilku zdaniach o budowaniu grupy V4 plus, o corocznych wyjazdach integracyjnych do Chorwacji. W wielu przypadkach wiedza ze spotkań pozwalała przygotować wyprzedzające działania związku w celu zapobiegania niekorzystnym rozwiązaniom, które dotknęły strażaków w innych państwach. Strona polska przekazywała natomiast doświadczenia i wiedzę z zakresu taktyki pożarniczej jak i ochrony osobistej strażaka. Kolega Leszek Błaszczyk podziękował wszystkim, którzy przez te lata czynnie i intensywnie włączali się w pomoc na rzecz współpracy międzynarodowej zaznaczając, że było to wielu działaczy związkowych. Leszek Błaszczyk, Dariusz Pilarski oraz tłumacz Jerzy Magner uczestniczyli w pierwszym wyjeździe do Chorwacji. Późniejsze lata to pełne zaangażowanie kolegów Pawła Deli i Damiana Kochonia, a w ostatnim czasie Łukasza Kapicy, Pawła Zielińskiego i Jarosława Rejnera. Na koniec Kol. Leszek Błaszczyk odniósł się do zasług jakie KSP NSZZ „Solidarność” ma na rzecz Państwowej Straży Pożarnej i podkreślił, że z optymizmem patrzy na obecne kierownictwo Sekcji, gdyż wzniosło ono KSP na wyższy poziom.

3

4

5

6

7

8

Sprawdź również

Wielkopolska sekcja spotkała się w Wolsztynie

W dniach 23-24 maja br. w Wolsztynie odbyło się posiedzenie Regionalnej Sekcji NSZZ „Solidarność” Pożarnictwa …