Spotkanie z prof. Anną Stec

W dniu 20 maja 2022 r. w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej gościła prof. Anna Stec. To właśnie pod kierownictwem prof. Anny Stec napisano raport naukowy „Minimalizacja narażenia strażaków na toksyczne produkty pożarowe. Okresowy raport najlepszych praktyk”, który powstał na zlecenie Fire Brigades Union UK (FBU). Dzięki współpracy Fundacji cfbt.pl i Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” tłumaczenie raportu trafiło do polskich strażaków.

AnnaStec

Prof. Anna Stec uczestniczyła w dzisiejszych pracach zespołu Komendanta Głównego PSP powołanego w celu opracowania zaleceń dotyczących czyszczenia odzieży dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej z zanieczyszczeń chemicznych powstałych podczas pożaru.

Po posiedzeniu zespołu prof. Anna Stec spotkała się z Przewodniczącym Krajowej Sekcji Pożarnictwa Bartłomiejem Mickiewiczem. W spotkaniu uczestniczył również Szymon Kokot z Fundacji cfbt.pl, będący również wiceprzewodniczącym zespołu KG. W trakcie spotkania dyskutowano m.in. o wdrażaniu zaleceń profilaktyki nowotworowej w Państwowej Straży Pożarnej i możliwościach legislacyjnych prawa europejskiego w tym zakresie.

zespol pranie

Sprawdź również

Zmarł nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 14 maja 2024 r. zmarł nadbrygadier w …