Komendant Główny PSP powołał zespół ds. ogólnie rozumianej profilaktyki nowotworowej

11 marca 2022 r. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej podpisał Decyzję w sprawie powołania zespołu, który będzie zajmował się ogólnie rozumianymi kwestiami związanymi z profilaktyką nowotworową.

zespolpranie

Głównym celem Zespołu będzie wypracowanie zaleceń dotyczących czyszczenia odzieży dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej z zanieczyszczeń chemicznych powstałych podczas pożaru.

Zespół wypracuje koncepcje rozwiązań oraz zalecenia w sprawie minimalizacji narażenia strażaków na szkodliwe, uciążliwe i niebezpieczne produkty pożarowe. W szczególności celem zespołu będzie praca nad kwestiami takimi, jak:

– postępowanie na miejscu zdarzenia ze ŚOI oraz sprzętem zanieczyszczonym w wyniku ekspozycji na produkty pożarowe;

– zabezpieczenie i transport zanieczyszczonych przedmiotów do jednostki;

– postępowanie z zanieczyszczonymi przedmiotami po powrocie do jednostki;

– założenia do nowelizacji rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. poz. 1681), wprowadzających obowiązek funkcjonowania stref czystych i brudnych w jednostkach ratowniczo-gaśniczych PSP;

– zaleceń dla jednostek OSP w zakresie funkcjonowania stref czystych i brudnych.

W skład zespołu wchodzą funkcjonariusze reprezentujący rożne szczeble jednostek organizacyjnych i piony, realizujący sprawy BHP, ratownictwo specjalistyczne chemiczno-ekologiczne, ratownicy medyczni służący w PSP, strażacy podziału bojowego, pracownicy dydaktyczni, przedstawiciele organizacji związkowych. Część funkcjonariuszy jest również czynnymi druhami jednostek OSP. Przewidywane są konsultacje Zespołu z osobami reprezentującymi inne instytucje, mogące wesprzeć pracę swoją wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami.

Sprawdź również

Wniosek o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego ws. Zielonego Ładu

Pobierz listę tutaj, zbierz podpisy, wypełnioną listę przekaż przewodniczącemu Związku lub dostarcz osobiście do Regionu …