Home / Baner / Komendant Główny PSP powołał zespół ds. ogólnie rozumianej profilaktyki nowotworowej

Komendant Główny PSP powołał zespół ds. ogólnie rozumianej profilaktyki nowotworowej

11 marca 2022 r. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej podpisał Decyzję w sprawie powołania zespołu, który będzie zajmował się ogólnie rozumianymi kwestiami związanymi z profilaktyką nowotworową.

zespolpranie

Głównym celem Zespołu będzie wypracowanie zaleceń dotyczących czyszczenia odzieży dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej z zanieczyszczeń chemicznych powstałych podczas pożaru.

Zespół wypracuje koncepcje rozwiązań oraz zalecenia w sprawie minimalizacji narażenia strażaków na szkodliwe, uciążliwe i niebezpieczne produkty pożarowe. W szczególności celem zespołu będzie praca nad kwestiami takimi, jak:

– postępowanie na miejscu zdarzenia ze ŚOI oraz sprzętem zanieczyszczonym w wyniku ekspozycji na produkty pożarowe;

– zabezpieczenie i transport zanieczyszczonych przedmiotów do jednostki;

– postępowanie z zanieczyszczonymi przedmiotami po powrocie do jednostki;

– założenia do nowelizacji rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. poz. 1681), wprowadzających obowiązek funkcjonowania stref czystych i brudnych w jednostkach ratowniczo-gaśniczych PSP;

– zaleceń dla jednostek OSP w zakresie funkcjonowania stref czystych i brudnych.

W skład zespołu wchodzą funkcjonariusze reprezentujący rożne szczeble jednostek organizacyjnych i piony, realizujący sprawy BHP, ratownictwo specjalistyczne chemiczno-ekologiczne, ratownicy medyczni służący w PSP, strażacy podziału bojowego, pracownicy dydaktyczni, przedstawiciele organizacji związkowych. Część funkcjonariuszy jest również czynnymi druhami jednostek OSP. Przewidywane są konsultacje Zespołu z osobami reprezentującymi inne instytucje, mogące wesprzeć pracę swoją wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami.

Sprawdź również

podwyżki2023

Propozycja rozdziału środków na podwyżki

Komenda Główna PSP, w oparciu o stanowiska Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”, przygotowała kalkulację rozdziału środków ...