Ogłoszono nowy program modernizacji dla służb podległych MSWiA

To niezwykle ważny projekt, wielka inwestycja w bezpieczeństwo Polaków, realne wzmocnienie naszych służb odpowiedzialnych za losy obywateli – powiedział minister Mariusz Kamiński podczas konferencji prasowej zwołanej 27 października br. Nowy program modernizacji służb mundurowych zakłada przeznaczenie ponad 10 miliardów złotych na rozwój Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa. Program obowiązywać będzie w latach 2022-2025.

konferencja

Pierwszy segment programu to część rzeczowa, czyli m.in. nowy sprzęt, wyposażenie osobiste funkcjonariuszy czy inwestycje budowlane. W sumie na inwestycje i zakupy zostanie przeznaczone prawie 4,4 miliarda złotych. Drugim głównym segmentem modernizacji jest kapitał ludzki. Celem programu jest wzmocnienie etatowe służb mundurowych, wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy oraz podwyższenie wynagrodzeń pracowników cywilnych. Łącznie na tę część zostanie przeznaczone blisko 5,7 miliarda złotych.

Z łącznej kwoty 10 mld 30 mln złotych Państwowa Straż Pożarna przez cztery lata otrzyma ponad 1,9 miliarda złotych. Do naszej formacji trafi też 750 dodatkowych etatów. Około 800 milionów złotych na inwestycje budowlane, 53 nowe komendy i nowe jednostki ratowniczo – gaśnicze w Polsce, 67 głębokich remontów i modernizacji. 138 mln zostanie przeznaczone na zakup nowych pojazdów specjalnych. Około 100 mln zostanie przeznaczone na nowe umundurowania służbowe i ubrania specjalne. W ramach programu modernizacji zostaną zrealizowane też podwyżki uposażeń, o czym informowaliśmy we wcześniejszych komunikatach.

W konferencji wzięli udział szefowie służb podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.

konferencja2

Zdjęcia: bryg. Karol Kierzkowski Wydział Prasowy KG PSP

Sprawdź również

42. Pielgrzymka Ludzi Pracy

„Matko tych, którzy zawsze są wierni – Módl  się za nami” to hasło 42. Pielgrzymki …