Międzynarodowa Konferencja Związkowa Grupy V4 PLUS w Budapeszcie

W dniach 21-23 października w Budapeszcie odbyła się kolejna Międzynarodowa Konferencja Związkowa Grupy V4 PLUS pod hasłem ” Uposażenia i dodatki socjalne strażaków”. W konferencji poza gospodarzami i przedstawicielami Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” udział wzięły delegacje Związków Zawodowych strażaków z Czech, Słowacji oraz Chorwacji. Delegacja chorwacka dodatkowo poszerzona została o związkowców ze Służby Więziennej. W trakcie obrad szeroko omówiono zmiany i projekty przepisów, które w poszczególnych krajach Grupy V4 PLUS pojawiły się w okresie od ostatniego posiedzenia w 2019 roku, w tym udział w działaniach związanych z COVID 19.

IMG-20211023-WA0005

Pierwszy dzień konferencji poświęcony był uposażeniom, a w szczególności ich elementom składowym oraz dodatkom socjalnym związanych ze służbą, co wpisuje się w aktualne zagadnienia jakimi zajmuje się KSP. Każda z delegacji przedstawiła szczegółową prezentację rozwiązań obowiązujących w poszczególnych krajach. W dalszej dyskusji omówiono najkorzystniejsze rozwiązania dla strażaków.

Drugiego dnia blok tematyczny dotyczył pozyskiwania środków z programów europejskich oraz możliwości ich wykorzystywania przez struktury straży pożarnych Grupy V4 PLUS.

IMG-20211023-WA0006

Konferencję swoją obecnością uświetnili goście zaproszeni przez gospodarza (HTFSZ) Niezależny Związek Zawodowy Zawodowych Strażaków Węgier. Generał Brygady Tibor Dobson Prezes Węgierskiego Stowarzyszenia Strażaków podkreślił bardzo dużą wartość konferencji strażaków w ramach V4 PLUS i możliwość wymiany doświadczeń i rozwiązań systemowych w poszczególnych krajach.

IMG-20211023-WA0002

Pan Imre Palkovics Przewodniczący Krajowej Federacji Rad Pracowniczych jako parlamentarzysta oraz Członek Zarządu Europejskiej Unii Pracowników podkreślił potrzebę nadrabiania zaległości płacowych strażaków w Europie oraz wzmocnienia roli dialogu społecznego w tej kwestii.

Ostatniego dnia uczestnicy konferencji wzięli udział w spotkaniu z Dowództwem Straży Parlamentu Węgierskiego, dzięki czemu mogli zwiedzić ten rozpoznawalny w całym świecie obiekt i poznać jego historię. Następnie, staraniem organizatorów uczestnicy konferencji zapoznali się z zabytkami Budapesztu m.in. Cytadelą, Wzgórzem Zamkowym. Kolejną atrakcją były zmagania w konkursie rzutu toporkiem strażackim do celu co okazało się niełatwym, lecz ciekawym doświadczeniem.

IMG-20211021-WA0013

Konferencja stała na bardzo wysokim poziomie organizacyjnym i merytorycznym za co specjalne podziękowania należą się koledze Lajoszowi Salamon Przewodniczącemu HTFSZ.

Na zakończenie spotkania wszystkie delegacje zadeklarowały chęć kontynuację współpracy, a kolejną konferencję w ramach Grupy V4 PLUS zaplanowano na przełomie września i października 2022 roku na Słowacji.

IMG-20211023-WA0003

IMG-20211023-WA0004

 

Sprawdź również

Zmarł nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 14 maja 2024 r. zmarł nadbrygadier w …