Konferencja „30 LAT PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ NASZĄ DROGĄ DO EUROPY”

W dniach 21 – 22 października 2021 r. w siedzibie Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, w ramach cyklu obchodów jubileuszu 30-lecia powstania Państwowej Straży Pożarnej, zorganizowano Konferencję Jubileuszową „30 LAT PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ NASZĄ DROGĄ DO EUROPY”. Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” była partnerem honorowym tego wydarzenia. Patronat nad konferencją objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

247454680_178190304499305_4351700181975616093_n

Powodem zwołania konferencji było uczczenie czterech jubileuszy związanych z naszą formacją:

  • 30-lecie ogłoszenia ustaw o PSP i ochronie przeciwpożarowej,
  • 50-lecie wyższego szkolnictwa pożarniczego w Polsce,
  • 30-lecie powstania samorządu studenckiego SGSP,
  • 40. rocznica strajku w Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej (WOSP).

Pierwszy dzień konferencji poświęcony został głownie historii, zarówno Państwowej Straży Pożarnej jak również szkolnictwa wyższego w pożarnictwie. Bardzo miłym akcentem było podkreślenie wkładu NSZZ „Solidarność” w powstanie PSP. W dalszej części omówiono także rozwój poszczególnych dziedzin ratownictwa i rolę PSP w europejskim mechanizmie ochrony ludności. Szczególnie emocjonalne było natomiast wystąpienie podchorążych z okresu strajku w WOSP, których relegowano z uczelni i nigdy nie pozwolono wrócić do służby.

IMG-20211021-WA0007

Program drugiego dnia konferencji obejmował 4 sesje tematyczne dotyczące przyszłości Państwowej Straży Pożarnej:

  • Wyzwania i technologie jutra dla PSP,
  • Współpraca PSP z otoczeniem zewnętrznym na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa osób, mienia i środowiska,
  • Potencjał badawczo-rozwojowy SGSP na rzecz wzmacniania potencjału PSP,
  • Działalność́ wdrożeniowa SGSP.

Wydarzeniu towarzyszyła wystawa dotycząca ewolucji umundurowania i hełmów Państwowej Straży Pożarnej na przestrzeni 30 lat.

Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” na konferencji reprezentowana była przez Przewodniczącego Bartłomieja Mickiewicza oraz Wiceprzewodniczącego Macieja Łozowskiego.

247245187_178192497832419_4896524453947690735_n

Sprawdź również

42. Pielgrzymka Ludzi Pracy

„Matko tych, którzy zawsze są wierni – Módl  się za nami” to hasło 42. Pielgrzymki …