Stanowisko ws. sytuacji PRM

 

Stanowisko_KSP_PRM_08-09-2021-1

Sprawdź również

Zmarł nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 14 maja 2024 r. zmarł nadbrygadier w …