XI Kongres Sekretariatu Służb Publicznych NSZZ „Solidarność”

W dniach 29-30 czerwca 2021 r. ośrodek Savoy w Spale gościł delegatów XI Kongresu Sekretariatu Służb Publicznych NSZZ „Solidarność”.

W czasie obrad delegaci przyjęli sprawozdania z działalności Rady Krajowego Sekretariatu oraz Komisji Rewizyjnej za okres od lipca 2018 do 30 czerwca 2021. Podjęto również uchwały niezbędne do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Krajowego Sekretariatu Służb Publicznych NSZZ „Solidarność”.

W kolejnej części obrad przeprowadzono wybory, w wyniku których w skład dziewiętnastoosobowej Rady Krajowego Sekretariatu weszli przedstawiciele Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” tj. Piotr Bałazy (woj. małopolskie), Dariusz Świergul (woj. zachodniopomorskie) oraz Maciej Łozowski (woj. podlaskie). Członkami Rady automatycznie zgodnie z Regulaminem są też przewodniczący sekcji krajowych, a więc również Przewodniczący KSP Bartłomiej Mickiewicz.

Kongres był także okazją do uhonorowania dawnych działaczy związkowych, którzy pracowali w strukturach Sekretariatu. Z rąk Przewodniczącego Rady Jerzego Wielgusa otrzymali oni pamiątkowe grawertony. W tym gronie znaleźli się również przedstawiciele Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” – Robert Osmycki i Sławomir Kustra.

Na posiedzeniu po raz pierwszy byli obecni przedstawiciele nowopowstałej Krajowej Sekcji Służby Więziennej na czele z Przewodniczącym Andrzejem Kołodziejskim, który również został członkiem Rady.

Sekretariat Służb Publicznych jest branżową jednostką organizacyjną Związku zrzeszającą: Krajową Sekcję Służby Więziennej, Krajową Sekcję Ciepłownictwa, Krajową Sekcję Pożarnictwa, Krajową Sekcję Pracowników Administracji Rządowej i Samorządowej, Krajową Sekcję Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Krajową Sekcję Wodociągów i Kanalizacji, Krajową Sekcję Komunikacji Miejskiej, Krajową Sekcję Administracji Skarbowej oraz Krajową Sekcję Pracowników Cywilnych MON. Sekretariat koordynuje działalność należących do niego krajowych sekcji i reprezentuje je w zakresie problematyki związanej z funkcjonowaniem danej branży wobec organizacji pracodawców oraz organów administracji państwowej i, z upoważnienia Komisji Krajowej, wobec władz państwowych. I Kongres Sekretariatu Służb Publicznych NSZZ „Solidarność” odbył się 11-12 grudnia 1992 r. w Kiekrzu koło Poznania.

Sekretariat Służb Publicznych w tej chwili zrzesza krajowe sekcje wywodzące się ze służb mundurowych. Jest to miejsce wymiany doświadczeń i możliwość tworzenia wspólnych dla służb mundurowych wystąpień w sprawach dotyczących ogółu funkcjonariuszy.

Sprawdź również

Wniosek o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego ws. Zielonego Ładu

Pobierz listę tutaj, zbierz podpisy, wypełnioną listę przekaż przewodniczącemu Związku lub dostarcz osobiście do Regionu …