Posiedzenie Międzyregionalnej Dolnośląskiej Sekcji Pożarnictwa

17-18 czerwca 2021 r. w Legnicy odbyło się posiedzenie Międzyregionalnej Dolnośląskiej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”. Poza członkami Rady wzięli w nim udział także goście: Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Marek Kamiński, Komendant Miejski PSP w Legnicy bryg. Wojciech Huk, Komendant Powiatowy w Lubinie bryg. Eryk Górski oraz Przewodniczący KSP Bartłomiej Mickiewicz.

mdsp

W trakcie posiedzenia omówiono zagadnienia związane ze szkolnictwem w PSP, dodatkiem funkcyjnym, pracami nad tzw. art. 15a, ustawą modernizacyjną i umundurowaniem w PSP. Przedstawiciele poszczególnych komisji zakładowych omówili również sytuację w poszczególnych komendach.

mdsp1

W szeregach MDSP przywitano także dwie nowe komisje zakładowe z Bolesławca i z Głogowa, które dotychczas funkcjonowały poza strukturami sekcji.

mdsp2

Sprawdź również

Zmarł nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 14 maja 2024 r. zmarł nadbrygadier w …