Spotkanie z Rektorem – Komendantem

23 czerwca 2021 r. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej odbyło się spotkanie związkowców NSZZ „Solidarność” z Rektorem – Komendantem nadbryg. dr inż Mariuszem Feltynowskim. W spotkaniu ze strony Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” uczestniczyli: Bartłomiej Mickiewicz oraz Maciej Łozowski.

Rektor – Komendant przedstawił zmiany jakie obecnie zachodzą w kierowanej przez niego uczelni, a także plany na przyszłość. Przewodniczący KSP zwrócił uwagę na konieczność ujednolicenia zasad ponoszenia kosztów nauki. Dyskutowano również o formach kształcenia. Komendant – Rektor poinformował, że najbliższa edycja studiów podyplomowych będzie realizowana w formie hybrydowej, a kolejne, jeżeli sytuacja pandemiczna na to pozwoli, będą odbywały się stacjonarnie.

W listopadzie bieżącego roku przypada kolejna, już 40. rocznica strajku podchorążych Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej (WOSP). Związkowcy podkreślili rolę struktur NSZZ „Solidarność” w tych historycznych wydarzeniach.

image002

Sprawdź również

Zmarł nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 14 maja 2024 r. zmarł nadbrygadier w …