Spotkanie MSWiA ze związkami zawodowymi służb mundurowych

W piątek (14 maja br.) odbyło się spotkanie wiceministra Macieja Wąsika z przewodniczącymi związków zawodowych zrzeszających funkcjonariuszy służb mundurowych MSWiA. 

 Głównym tematem rozmowy były propozycje strony związkowej dotyczące artykułu 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy. Odnosi się to przede wszystkim do zasad doliczania pracy cywilnej do emerytury dla funkcjonariuszy przyjętych do służby po dniu 1 stycznia 1999 r. i przed dniem 1 października 2003 r. Związkowcy zaprezentowali postulaty służb w tym zakresie, natomiast MSWiA przedstawiło swoją ocenę sytuacji. 2021_05_14_spotkanie-2

Wiceminister Maciej Wąsik podkreślił, że ministerstwu zależy na tym, aby doświadczeni funkcjonariusze pozostali w służbie. – Dlatego jako resort jesteśmy otwarci na wspólne wypracowanie ze stroną związkową jak najlepszego rozwiązania w tym zakresie – zaznaczył wiceszef MSWiA. 2021_05_14_spotkanie-7

W spotkaniu wzięli udział: Maciej Wąsik, sekretarz stanu w MSWiA; Rafał Jankowski, przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów; Marcin Kolasa, przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej; Krzysztof Oleksak, przewodniczący Związku Zawodowego Strażaków „Florian”; Bartłomiej Mickiewicz, przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”, Paweł Borek, zastępca przewodniczącego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa.

Kolejne spotkanie ze stroną związkową odbędzie się 25 maja br.

Sprawdź również

42. Pielgrzymka Ludzi Pracy

„Matko tych, którzy zawsze są wierni – Módl  się za nami” to hasło 42. Pielgrzymki …