Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci śp. st. ogn. Mirosława Barana z KP PSP w Opocznie

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 14 maja w szpitalu zmarł st. ogn. Mirosław Baran, nasz Przyjaciel i serdeczny Kolega, funkcjonariusz Komendy Powiatowej PSP w Opocznie.

Śp. st. ogn. Mirosław Baran pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w KP PSP Opocznie oraz był delegatem na WZD Międzyregionalnej Sekcji NSZZ „Solidarność” strażaków PSP woj. łódzkiego.

W Komendzie Powiatowej PSP w Opocznie pełnił służbę 18 lat, ostatnio na stanowisku starszy operator sprzętu w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej.

MBaran

Sprawdź również

42. Pielgrzymka Ludzi Pracy

„Matko tych, którzy zawsze są wierni – Módl  się za nami” to hasło 42. Pielgrzymki …