Spotkanie w KG PSP

28 kwietnia 2021 r. w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się spotkanie nadbryg. Andrzeja Bartkowiaka,  Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z Przewodniczącymi central związków zawodowych działających w strukturach PSP.
W spotkaniu udział wzięli: st. bryg. Arkadiusz Przybyła, Zastępca Komendanta Głównego PSP; st. bryg. Tomasz Zając, Dyrektor Biura Kadr i Organizacji KG PSP; bryg. Rafał Adamiec, dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej KG PSP i jednocześnie przedstawiciel Komendanta Głównego PSP ds. współpracy ze związkami zawodowymi; Bartłomiej Mickiewicz, przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”; Krzysztof Hetman, Przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa; Krzysztof Oleksak, Przewodniczący Związku Zawodowego Strażaków „Florian”.

Spotkanie poświęcone było omówieniu następujących zagadnień:
– „Program rozwoju” służb mundurowych,
– nowelizacja rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uposażenia strażaków    Państwowej Straży Pożarnej,
– niedawny incydent naruszenia ochrony danych osobowych, polegający na ujawnieniu danych osobowych funkcjonariuszy służb mundurowych.

Nadbryg. Andrzej Bartkowiak zapoznał zebranych z działaniami strony służbowej w zakresie wyżej wskazanych zagadnień. Znaczna część spotkania, dotyczyła przedstawienia proponowanych uwarunkowań wdrażania dodatku funkcyjnego do uposażenia strażaków PSP,  w tym przede wszystkim zasad jego przyznawania. Udzielono też wyjaśnień na pytania strony społecznej, dotyczące zapisów wskazanego wyżej projektu rozporządzenia.

spotkaniekwiecien

Opracowanie: bryg. Rafał Adamiec, dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej KG PSP
Zdjęcie: mł. kpt. Grzegorz Trzeciak, Gabinet Komendanta Głównego

Sprawdź również

Zmarł nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 14 maja 2024 r. zmarł nadbrygadier w …