Spotkanie w Kancelarii Prezydenta RP

W dniu 29 marca 2021 r., w Pałacu Prezydenckim, odbyło się spotkanie przedstawicieli związków zawodowych reprezentujących strażaków i pracowników Państwowej Straży Pożarnej z Błażejem Spychalskim – Sekretarzem Stanu w Kancelarii Prezydenta RP.

Stronę związkową reprezentowali:

– Przewodniczący NSZZ Pracowników Pożarnictwa Krzysztof Hetman,

– Przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ Bartłomiej Mickiewicz,

– Wiceprzewodniczący ZZS Florian Krzysztof Jędrachowicz.

Podczas spotkania omówiono bieżącą sytuację w Państwowej Straży Pożarnej, przedstawiono Ministrowi zakres działań PSP w związku z walką z COVID-19 oraz założenia działalności central związkowych na przyszłość. Głównym tematem rozmów było poparcie związków zawodowych działających w PSP dla projektu Ustawy o rozwoju służb mundurowych, której założenia procedowane są obecnie. Związkowcy podkreślili, zgodnie z przesłanym do Kancelarii Prezydenta RP stanowiskiem, że kontynuacja modernizacji służb mundurowych jest elementem niezbędnym do właściwego ich funkcjonowania. Z uwagi na fakt ciągłych zmian na rynku pracy służba mundurowa musi być atrakcyjną tak ze względu na uposażenia jak i sprzęt i wyposażenie. Elementy te są potrzebne funkcjonariuszom obecnie pełniącym służbę, jak również tym, którzy do służby będą chcieli wstąpić. Najważniejsze jednak jest to, że elementy te służą społeczeństwu w poprawie ogólnie rozumianego bezpieczeństwa, co w sytuacji epidemicznej jest tak bardzo ważne. Pan Minister Spychalski stwierdził, iż Kancelaria Prezydenta RP zawsze wspierała inicjatywy, które mają wpływ na bezpieczeństwo Państwa i tak będzie również w tym zakresie. Zdając sobie sprawę z tego, iż dobrze wyszkolone i wyposażone służby mundurowe są w stanie zabezpieczyć w sposób właściwy obywateli Minister wyraził poparcie dla projektu i obiecał wspierać działania zmierzające do ukończenia prac i wdrożenia ustawy.

Sprawdź również

Wniosek o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego ws. Zielonego Ładu

Pobierz listę tutaj, zbierz podpisy, wypełnioną listę przekaż przewodniczącemu Związku lub dostarcz osobiście do Regionu …