MS NSZZ „Solidarność” strażaków PSP woj. łódzkiego ma nowego przewodniczącego

W dniu 16.09.2020 odbył się Walny Zjazd Delegatów Międzyregionalnej Sekcji NSZZ „Solidarność” strażaków PSP woj. łódzkiego, który dokonał wyboru nowego przewodniczącego sekcji. Konieczność przeprowadzenia wyborów spowodowana była rezygnacją dotychczasowego przewodniczącego kol. Adama Pstrokońskiego, w związku z objęciem z dniem 1 lipca 2020 r.  stanowiska Komendanta Powiatowego PSP w Bełchatowie. Ponadto w czasie WZD uzupełniono skład Rady MS NSZZ „Solidarność PSP strażaków woj. Łódzkiego, a także wybrano delegata na WZD KSP NSZZ „Solidarność”. Zebranie prowadził Przewodniczący KSP Bartłomiej Mickiewicz, a uczestniczyli w nim także: Zbigniew Bogusławski – Przewodniczący Zarządu Regionu Piotrkowskiego NSZZ „Solidarność”, Piotr Ścieśko – Zastępca Przewodniczącego Zarządu Regionu Piotrkowskiego NSZZ „Solidarność” oraz Bogdan Osiński – Przewodniczący RKW Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”.

wzd łódź 2

O stanowisko Przewodniczącego ubiegało się dwóch kandydatów: Marcin Miśkiewicz (KM PSP Piotrków T.) oraz Marcin Trojanowski (KM PSP Łódź). Decyzją delegatów na nowego Przewodniczącego MS NSZZ „Solidarność” strażaków PSP woj. łódzkiego oraz Delegata na WZD KSP wybrany został kol. Marcin Miśkiewicz z Organizacji Zakładowej przy KM PSP w Piotrkowie Trybunalskim.

Nowym członkiem Rady MS NSZZ „Solidarność” strażaków PSP woj. łódzkiego, został kol. Krzysztof Łuszczyk z Organizacji Zakładowej przy KP PSP w Pajęcznie.

wzd łódź 1

Nowo wybranemu Przewodniczącemu, a także członkowi rady serdecznie gratulujemy.

Nadmienić trzeba, że WZD MS NSZZ Solidarność PSP strażaków woj. łódzkiego odbył się w obiektach spółki DOMS nalężącej do KK NSZZ „Solidarność” czyli w Ośrodku Konferencyjno – Wypoczynkowym „SAVOY” mieszczącym się przy ul. Mościckiego 19 w Spale.

Sprawdź również

Zmarł nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 14 maja 2024 r. zmarł nadbrygadier w …