Nowy szef zachodniopomorskich strażaków

Na wniosek komendanta głównego PSP Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 1 kwietnia 2020 roku powołał mł. bryg. Jarosława Tomczyka na stanowisko zachodniopomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP.

Akt powołania wręczyli zastępcy komendanta głównego PSP: nadbryg. Adam Konieczny oraz st. bryg. Krzysztof Hejduk.

kw szczecin1

kw szczecin

Sprawdź również

Zmarł nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 14 maja 2024 r. zmarł nadbrygadier w …