Pożegnanie zastępcy komendanta głównego PSP ze sztandarem

Minister spraw wewnętrznych i administracji, w związku z decyzją o rozwiązaniu stosunku służbowego, z dniem 24 lutego 2020 roku odwołał st. bryg. Arkadiusza Biskupa ze stanowiska zastępcy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Podczas uroczystego apelu, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Andrzej Bartkowiak serdecznie podziękował swojemu zastępcy za ponad 30 lat służby na rzecz polskiego pożarnictwa i ochrony przeciwpożarowej.
W sposób szczególny podziękował za zaangażowanie w realizację zadań oraz współpracę w ostatnich miesiącach.

Zdający obowiązki pożegnał się ze sztandarem całując jego płat i oddając honory.

St. bryg. mgr inż. Arkadiusz Biskup jest absolwentem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, którą ukończył w 1993 roku w stopniu młodszego kapitana, uzyskując tytuł magistra inżyniera pożarnictwa. Następnie skierowano go do służby w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnej w Częstochowie. Po reformie administracyjnej w roku 1999, w nowo powstałej Komendzie Miejskiej PSP w Częstochowie, objął stanowisko zastępcy naczelnika wydziału operacyjnego, a w roku 2000 dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Częstochowie. W 2008 roku został powołany na stanowisko nieetatowego zastępcy dowódcy Kompanii Gaśniczej Centralnego Odwodu Operacyjnego „PORAJ”.
Od 22 listopada 2016 r. pełnił obowiązki zastępcy komendanta wojewódzkiego PSP w Katowicach, a od 19 maja 2017 r. został zastępcą komendanta wojewódzkiego PSP w Katowicach.

Na stanowisko zastępcy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej został powołany z dniem 4 września 2018 roku.
odwolanie_komendanta_biskupa__(3)

odwolanie_komendanta_biskupa__(5)a

 

 

Opracowanie zdjęcia: KG PSP

Sprawdź również

Wniosek o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego ws. Zielonego Ładu

Pobierz listę tutaj, zbierz podpisy, wypełnioną listę przekaż przewodniczącemu Związku lub dostarcz osobiście do Regionu …