Spotkanie NSZZ „Solidarność” z Komendantem Głównym PSP

W dniu 19 lutego 2020 r. w siedzibie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się zwołane przez Przewodniczącego Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” Bartłomieja Mickiewicza posiedzenie Prezydium Sekcji rozszerzone o przewodniczących struktur wojewódzkich.

Spotkanie podzielono na dwie części. W pierwszej, ze stroną służbową, wzięli udział Komendant Główny PSP st. bryg. Andrzej BARTKOWIAK, Z-ca KG PSP mł. bryg. Arkadiusz PRZYBYŁA oraz st. bryg. Piotr SOCHA.

Komendant Główny przedstawił zagadnienia jakie udało się wdrożyć w krótkim okresie swojego urzędowania oraz plany zmian jakie mają nastąpić w niedalekiej przyszłości. Przybliżył również obecną sytuację w Komendzie Głównej oraz szczególnie dobrą współpracę na linii KG PSP – MSWiA.
St. bryg. Andrzej Bartkowiak podkreślił, że ten rok będzie wyjątkowy i obfitujący w awanse oraz odznaczenia. Planowana ilość awansów funkcjonariuszy PSP będzie nieporównywalnie wyższa niż w latach ubiegłych.

W kwestiach najbardziej wyczekiwanych przez strażaków Komendant Główny poinformował:

– przepis kwalifikacyjny zawierać będzie tzw. Stanowiska łamane (opublikowano go 21 lutego), st. bryg. Bartkowiak podziękował także strażakom uczestniczącym w jego redagowaniu,

– przepis płacowy jw. z marginesem środków do dyspozycji KM/KP (nie wszystkie środki w grupę) aby nie było problemu z pochodnymi.

– zarządzenie transportowe zostało poprawione uwzględniając uwagi strony społecznej i służbowej,

– zmiany personalne w biurach KG przyniosą nową jakość,

– w ciągu miesiąca opracowany zostanie nowy regulamin Komendy Głównej ze skutkiem na wszystkie struktury PSP,

– doceniony zostanie tzw. system codzienny poprzez m.in. dodatki służbowe i motywacyjne,

– certyfikowanie w CNBOP samochodów pożarniczych sprowadzanych z zagranicy ma zamknąć się w kosztach rzędu 7-8 tys. zł,

– naprawa relacji z druhami OSP, na powrót mamy być jedną drużyną,

– rozpoczynają się prace nad „nową ustawą modernizacyjną”. Komendant podkreślił, że liczy w tej kwestii na ścisłą współpracę strony społecznej,

– st. bryg. Andrzej Bartkowiak planuje zmiany w umundurowaniu, a środki zapewnić ma również w/w ustawa. Priorytetem będzie komfort pracy i wytrzymałość oraz wygląd mundurów noszonych przez strażaków. Planowane jest wprowadzenie nowego ubrania koszarowego dla wszystkich strażaków (jedna forma zastępująca „koszarówkę” i ubranie dowódczo-sztabowe), butów półsportowych, usunięcie niepotrzebnych sortów i zastąpienie ich jednym konkretnym (rezygnacja z munduru służbowego z klamrą oraz swetra), wprowadzenie polarów, czapek zimowych, krótkich spodenek oraz jeśli się uda finansowo również ubrań termoaktywnych. Wygląd umundurowania wyjściowego pozostanie bez zmian, lecz wykonane ma ono być z dużo lepszych materiałów. Planowana jest zmiana nakrycia głowy funkcjonariuszek na rogatywkę.

– planuje się, aby w najmniejszych JRG na zmianie służbowej było minimum 8 funkcjonariuszy w ramach ilości etatów, które są w PSP.

Komendant Główny poinformował również, że tegoroczna Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę odbędzie się 26 kwietnia, a zaproszenie do wzięcia udziału przyjął Prezydent RP Andrzej Duda. Pan Prezydent zadeklarował także wsparcie i pomoc w pracach nad „nową ustawą modernizacyjną”.

 

W drugiej części posiedzenia omówione zostały sprawy związanie z funkcjonowaniem Krajowej Sekcji Pożarnictwa.

Spotkanie otworzył Przewodniczący KSP kol. Bartłomiej Mickiewicz proponując nową formę Prezydium polegającą na jego rozszerzeniu z potrzeby zaangażowania do prac, których w najbliższym czasie nie zabraknie większej liczby przedstawicieli struktur wojewódzkich.

W wyniku dyskusji ustalono, uwzględniając stanowiska wszystkich obecnych, że ostateczna forma Prezydium zostanie ogłoszona na najbliższej Radzie KSP na przełomie marca i kwietnia.

W wyniku głosowania kol. Tomasz Richert został członkiem zarządu Fundacji „Solidarni”.
Wskazano również Bartłomieja Mickiewicza i Tomasza Richerta do reprezentowania KSP przed Komisją Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz do udziału w spotkaniu na temat rozdziału podwyżek dla pracowników cywilnych PSP.

Przewodniczący KSP poinformował o końcowym etapie negocjacji umowy ubezpieczeniowej STRAŻAK 5.0 dla funkcjonariuszy i pracowników PSP. Umowa prawdopodobnie zostanie podpisana na początku marca.
Ustalono również prawdopodobny termin uroczystego Walnego Zebrania Delegatów z okazji 40-lecia KSP, które odbędzie się nie wcześniej jak po wakacjach. Przyjęto wstępny projekt medalu Krajowej Sekcji Pożarnictwa.
Kol. Mickiewicz w odniesieniu do nieprawdziwych informacji o uznaniowości świadczenia motywacyjnego dla funkcjonariuszy pozostających w służbie powyżej 25 lat przekazał, że będzie ono powszechne, a przełożony będzie mógł posiłkować się opinią służbową przy jego przyznawaniu.
W dalszej części dyskusji wyznaczono cele do realizacji w najbliższym czasie, a spotkanie przebiegało w bardzo dobrej atmosferze.

85072119_620233671887042_8750208761303400448_n

87582002_619505705448877_6198810849595883520_n

85215630_650664029012725_4218985703876329472_n

Sprawdź również

Zmarł nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 14 maja 2024 r. zmarł nadbrygadier w …