Bartłomiej Mickiewicz nowym przewodniczącym KSP

W dniu 21 stycznia 2020 r. w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie odbył się Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”, zwołane na wniosek części z województw. Przybyłych delegatów przywitał gospodarz obiektu, czyli Komendant Szkoły st. kpt. mgr inż. Marek Chwała. Następnie głos zabrał Przewodniczący KSP Krzysztof Andura, który przedstawił przebieg wydarzeń jakie miały miejsce w Sekcji przez ostatni rok. Na zakończenie swojego wystąpienia, Krzysztof Andura złożył rezygnację z funkcji przewodniczącego z powodów osobistych .

W dalszej części WZD przeprowadzono procedurę wyboru nowego przewodniczącego. W wyniku tajnego głosowania nowym Przewodniczącym Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” został wybrany Bartłomiej Mickiewicz.

1-1

1-4

1-10

1-2

1-13

1-21

Sprawdź również

42. Pielgrzymka Ludzi Pracy

„Matko tych, którzy zawsze są wierni – Módl  się za nami” to hasło 42. Pielgrzymki …