Home / Baner / Wystąpienie Central Związków Zawodowych działających w PSP do MSWiA

Wystąpienie Central Związków Zawodowych działających w PSP do MSWiA

W związku z brakiem konkretnych działań dotyczących spełnienia postulatów zawartych w porozumieniu pomiędzy związkami zawodowymi a MSWiA z listopada 2018 roku wszystkie centrale związkowe działające w PSP wystąpiły wspólnie do MSWiA o pilne wyznaczenie spotkania w tym zakresie. Jako centrale związkowe widzimy konieczność realizacji wszystkich zapisów porozumienia szczególnie rozdziału środków na podwyżki, czy też tzw. Art. 15A Ustawy o emeryturach funkcjonariuszy.

Ze strony Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ jest to wynik Stanowiska 6/2019 w sprawie realizacji Porozumienia pomiędzy MSWiA a Związkami Zawodowymi z dnia 26 września 2019 roku.

WYSTĄPIENIE CENTRAL ZWIĄZKOWYCH

STANOWISKO 6/2019 RADY KSP NSZZ SOLIDARNOŚĆ

Sprawdź również

Holandia zdjęcie kadry

Mistrzostwa Świata Służb Mundurowych w Halowej Piłce Nożnej

W dniach 7-11 października br. kadra Polski strażaków PSP uczestniczyła 37. Mistrzostwach Świata Służb Mundurowych ...