39. rocznica zawarcia Porozumienia Jastrzębskiego

Dokładnie 39 lat temu, 3 września 1980 roku,  doszło do zawarcia Porozumienia Jastrzębskiego. Było ono początkiem przemian politycznych i gospodarczych.

Porozumienie Jastrzębskie było trzecim, po gdańskim i szczecińskim, dokumentem podpisanym pomiędzy ówczesną władzą a robotnikami. Gwarantowało m.in. wolne soboty, zmienienie czterobrygadowego systemu pracy w górnictwie i podniesienie zarobków. Porozumienie podpisane zostało 3 września 1980 w Jastrzębiu-Zdroju przy Kopalni Węgla Kamiennego „Manifest Lipcowy” (obecnie „Zofiówka”) przez 56 zakładów pracy.

Dziś w Jastrzębiu–Zdroju odbyły się uroczystości rocznicowe z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego, przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy i związkowców.

W kościele pw. NMP Matki Kościoła w Jastrzębiu–Zdroju odprawiona została Msza św. Po Eucharystii uczestnicy uroczystości udali się pod pomnik Porozumienia Jastrzębskiego przy kopalni Zofiówka. Tam głos zabrali zaproszeni goście i zostały złożone kwiaty. Odczytano także list prezydenta Andrzeja Dudy.

Strażacką Solidarność na obchodach reprezentowali Wiceprzewodniczący KSP NSZZ „Solidarność” Łukasz Stefański oraz Dariusz Świergul i Marcin Spiżewski.

 

obchody jastrzebie zdr

 

obchody jastrzebie zdroj

Sprawdź również

Zmarł nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 14 maja 2024 r. zmarł nadbrygadier w …