Spotkanie w KG PSP

3 lipca 2019 r. w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się spotkanie kierownictwa Komendy Głównej PSP z przedstawicielami związków zawodowych działających w strukturach Państwowej Straży Pożarnej. Przedmiotem spotkania było omówienie założeń do wejścia w życie §5 porozumienia z dnia 7 listopada 2018 r. zawartego pomiędzy związkami zawodowymi, a Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, tj. wprowadzenia należności finansowych dla funkcjonariuszy, którzy po osiągnięciu 25 lat służby nadal pozostaliby w służbie.

W spotkaniu uczestniczył nadbryg. Marek Jasiński – zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Stronę służbową ponadto reprezentowali:

  • bryg. Piotr Strawa – zastępca dyrektora Biura Kadr i Organizacji,
  • mgr Stanisław Rybicki – główny specjalista w Biurze Kadr i Organizacji,
  • Rafał Adamiec – dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej.

Krajową Sekcję Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” reprezentował Wiceprzewodniczący Bartłomiej Mickiewicz.

Przedmiotem dyskusji było wypracowania wspólnej propozycji sposobu wprowadzenia dodatku do uposażenia, zachęcającego do kontynuowania służby strażaków, którzy osiągnęli 25 lat służby. Przedstawiciele Biura Kadr i Organizacji KG PSP przedstawili wyniki analiz finansowych związanych z realizacją przedmiotu rozmów oraz zakres tematów wymagających omówienia, w celu opracowania spójnej koncepcji proponowanych rozwiązań.

Strony spotkania, prezentowały zgodne stanowisko, że zaproponowana w §5 wspomnianego wyżej porozumienia propozycja wprowadzenia zachęt finansowych dla funkcjonariuszy, aby dłużej służyli, jest korzystna zarówno dla formacji, jak również dla służących w niej strażaków. Wobec złożoności zagadnienia oraz wielu niewiadomych, związanych z kwestiami przyznawania i wypłacania tych świadczeń, przedstawiciele związków zawodowych zawnioskowali do komendanta głównego PSP o zwrócenie się do MSWiA z wnioskiem o zorganizowanie spotkania, podczas którego przedstawiciele resortu przedstawią propozycje wdrożenia przedmiotowego zakresu porozumienia, w szczególności zaś założenia do projektów przepisów normujących tę ciekawą inicjatywę.

konsultacje_z_zz_3_07_2019_(1) konsultacje_z_zz_3_07_2019_(3)

Sprawdź również

Wniosek o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego ws. Zielonego Ładu

Pobierz listę tutaj, zbierz podpisy, wypełnioną listę przekaż przewodniczącemu Związku lub dostarcz osobiście do Regionu …