Opinia ws. projektu zmiany rozporządzenia w sprawie pełnienia służby przez strażaków PSP

W poniższym linku publikujemy opinię Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie pełnienia służby przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

OPINIA

Sprawdź również

Wniosek o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego ws. Zielonego Ładu

Pobierz listę tutaj, zbierz podpisy, wypełnioną listę przekaż przewodniczącemu Związku lub dostarcz osobiście do Regionu …