Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ

W dniach 7-9 stycznia 2019 roku w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie odbyło się Walne Zebranie  Delegatów Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ.

Podczas obrad Delegaci ze wszystkich Sekcji regionalnych/międzyregionalnych dokonali wyboru Przewodniczącego Krajowej Sekcji Pożarnictwa oraz pozostałych władz statutowych.

Przewodniczącym Krajowej Sekcji Pożarnictwa został wybrany Krzysztof Andura.

Nowo wybrana Rada Sekcji liczy 45 osób łącznie z Przewodniczącym. Członkami Rady są przedstawiciele wszystkich Sekcji Regionalnych/Międzyregionalnych, które tworzą Krajową Sekcję Pożarnictwa.

Rada Sekcji wyłoniła spośród swego grona Prezydium, którego skład zaproponował Przewodniczący.

Prezydium Krajowej Sekcji Pożarnictwa tworzą :

– Krzysztof Andura (świętokrzyskie) – Przewodniczący

– Bartłomiej Mickiewicz (mazowieckie) – Wiceprzewodniczący

– Paweł Dela (łódzkie) – Wiceprzewodniczący

– Damian Kochoń (śląskie) – Wiceprzewodniczący

– Łukasz Stefański (zachodniopomorskie) – Wiceprzewodniczący

– Mieczysław Gutmański (kujawsko-pomorskie) – Sekretarz

– Maciej Łozowski (podlaskie) – Skarbnik

– Łukasz Latawski (opolskie) – członek Prezydium

– Henryk Odrzywołek (małopolskie) – członek Prezydium

– Jarosław Rejner (warmińsko-mazurskie) – członek Prezydium

 

Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w składzie:

– Bogdan Kasprzyk (zachodniopomorskie) – Przewodniczący

– Robert Golatowski (mazowieckie) – Członek Komisji

– Piotr Grabowski (śląskie) – Członek Komisji

– Grzegorz Kowalski (świętokrzyskie) – Członek Komisji

– Piotr Przychodzki (łódzkie) – Członek Komisji

 

Ponadto dokonano wyboru 16 Delegatów na kongres Sekretariatu Służb Publicznych NSZZ SOLIDARNOŚĆ.

Walne Zebranie Delegatów przyjęło podczas obrad stanowiska:

  • W sprawie wymagań kwalifikacyjnych w Państwowej Straży Pożarnej
  • W sprawie wysokości wynagrodzeń pracowników cywilnych w Państwowej Straży Pożarnej
  • W sprawie upamiętnienia męczeńskiej śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki

 

Szczegółowe informacje i treść stanowisk zostanie przekazana niebawem.

 

 

 

 

 

 

Sprawdź również

42. Pielgrzymka Ludzi Pracy

„Matko tych, którzy zawsze są wierni – Módl  się za nami” to hasło 42. Pielgrzymki …