Propozycja Porozumienia pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji i Związkami Zawodowymi

W dniu 23 października br. odbyło się spotkanie przedstawicieli związków zawodowych działających w służbach mundurowych podległych MSWiA z Wiceministrem Jarosławem Zielińskim oraz Pełnomocnikiem ds. kontaktów ze związkami zawodowymi Panem Edwardem Zarembą Dotyczyło one realizacji postulatów związkowych.

Krajową Sekcję Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” reprezentował Krzysztof Andura.

W trakcie spotkania strona ministerialna przedstawiła roboczy projekt porozumienia. Został on przekazany przewodniczącym regionalnych/międzyregionalnych sekcji pożarnictwa NSZZ „Solidarność” z prośbą o zajęcie stanowiska w powyższym zakresie. Po zebraniu opinii z poszczególnych sekcji zostaną one przekazane Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Kolejne spotkanie, na którym  przedstawiciele strony związkowej odniosą się do przedstawionego projektu,  planowane jest na początek listopada.

Dodatkowo informujemy, iż wbrew pojawiającym się informacjom w komunikatach innych związków zawodowych, Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” jest stroną w negocjacjach z MSWiA. Jest to wynikiem działań struktur regionalnych/międzyregionalnych, oraz część organizacji zakładowych w pozostałych województwach, które ogłosiły akcje protestacyjne ze swoimi postulatami. Postulaty te zostały przekazane do MSWiA.

Brak wymienienia KSP NSZZ „Solidarność” w roboczym projekcie porozumienia traktujemy jako niedopatrzenie strony ministerialnej podczas przygotowywania dokumentu.

PROJEKT POROZUMIENIA

 

 

 

Sprawdź również

Zmarł nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 14 maja 2024 r. zmarł nadbrygadier w …