Home / Baner / KSP zaproponowała zmiany do projektu nowej ustawy o jawności życia publicznego w zakresie dodatkowego zarobkowania funkcjonariuszy.

KSP zaproponowała zmiany do projektu nowej ustawy o jawności życia publicznego w zakresie dodatkowego zarobkowania funkcjonariuszy.

W nawiązaniu do prac nad projektem nowej ustawy o jawności życia publicznego Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ  złożyła wniosek o wprowadzenie poprawki do art. 93, który miałby regulować zasady wydawania zgód na dodatkowe zarobkowanie dla strażaków. Zdaniem KSP proponowane zapisy są zbyt restrykcyjne, jak również pozostawiają duże możliwości subiektywnych decyzji w rękach poszczególnych kierowników jednostek organizacyjnych. Propozycja KSP wprowadziłaby jasne zasady wydawania i cofania zgód, co przyczyni się do właściwego egzekwowania tych przepisów. Dodatkowym atutem byłaby możliwość wyłącznie informowania pracodawcy o pracy zarobkowej jeżeli nie wpływa ona  w żaden sposób na tok pełnienia służby.

Poniżej przedstawiamy treść proponowanych zmian:

PISMO NSZZ SOLIDARNOŚĆ

Sprawdź również

IMG_0146

Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ

W dniach 7-9 stycznia 2019 roku w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie odbyło ...