Pismo Przewodniczącego podzespołu ds. służb mundurowych w RDS do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie podwyżek

Przewodniczący podzespołu ds. służb mundurowych w RDS skierował do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji pismo w sprawie szczegółowych zasad rozdziału środków na podwyżki dla funkcjonariuszy MSW w 2018 roku.

 

PISMO

Sprawdź również

Zmarł nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 14 maja 2024 r. zmarł nadbrygadier w …