Spotkanie central związkowych i strony służbowej w celu wdrożenia rozporządzenia ws. umundurowania strażaków

W dniu 13 kwietnia br. w Komendzie Głównej PSP odbyło się spotkanie przedstawicieli central związkowych i strony służbowej w celu omówienia kwestii jak najszybszego wdrożenia nowych zapisów rozporządzenia ws. umundurowania strażaków

W trakcie spotkania podczas którego obecny był nadbryg. Leszek Suski – Komendant Główny PSP, omówiono pracę zespołu Komendanta Głównego PSP i jego efekty. Następnie zaprezentowano nowe kroje umundurowania specjalnego. Poinformowano, że przyjęto założenia w którym zakłada się jedne spodnie specjalne (ciężkie) oraz bluzę (kurtkę) lekką i ciężką jako rozwiązania wymienne w zależności od rodzaju zdarzenia.  Poinformowano stronę związkową o planowanych rozwiązaniach prawnych tak by jeszcze w drugiej połowie roku funkcjonowało znowelizowane rozporządzenie. Strona służbowa poinformowała, że w najbliższych dniach przekaże do konsultacji projekt rozporządzenia.

W drugiej części spotkania powrócono do negocjacji w sprawie przyjęcia zasad rozdziału środków na nagrody ze środków pozostających w dyspozycji Komendanta Głównego PSP dla strażaków w Państwowej Straży Pożarnej. Głównym punktem z powodu którego przerwano negocjacje w dniu 16 marca br. była kwestia wysokości minimalnej nagrody. Podczas niniejszego spotkania postanowiono opracować inne elementy porozumienia oraz przeanalizowano argumenty obu stron. Po dyskusji zostały przygotowane dwa warianty  porozumienia. Strona służbowa zaproponowała kolejne spotkanie po przeanalizowaniu obydwu rozwiązań.

 

Sprawdź również

Zmarł nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 14 maja 2024 r. zmarł nadbrygadier w …