Stanowisko wspólne Związków Zawodowych w PSP w sprawie nagród przyznawanych z puli KG PSP

Poniżej przedstawiamy wspólne stanowisko ZZ w tej sprawie

STANOWISKO ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH W PSP

Sprawdź również

Wniosek o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego ws. Zielonego Ładu

Pobierz listę tutaj, zbierz podpisy, wypełnioną listę przekaż przewodniczącemu Związku lub dostarcz osobiście do Regionu …