Projekt ustawy o Biurze Kontroli Wewnętrznej do zaopiniowania przez Związki Zawodowe

Do Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ wpłynął projekt ustawy o Biurze Kontroli Wewnętrznej MSWiA. Poniżej przedstawiamy projekt.

Projekt ustawy o Biurze Kontroli Wewnętrznej

Sprawdź również

Wniosek o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego ws. Zielonego Ładu

Pobierz listę tutaj, zbierz podpisy, wypełnioną listę przekaż przewodniczącemu Związku lub dostarcz osobiście do Regionu …