Uzgodnienia rozdziału środków na nagrody Komendanta Głównego PSP na rok 2017

 

W dniu 16 marca br. w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się spotkanie w sprawie zasad rozdziału środków na nagrody dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej  ze środków  w dyspozycji Komendanta Głównego PSP.

W pierwszej części spotkania omówiono rozliczenie środków na nagrody za rok 2016. Zastępca Komendanta Głównego PSP – st.bryg. Marek Jasiński poinformował, że w końcu roku zwiększono  środki o kwotę 1.478.000,- zł z której 931.000,- zł przeznaczono na nagrody dla dowódców zmian, zaś 361.000,- na nagrody dla dowódców JRG.

Strona związkowa zwróciła uwagę, że zwiększenie nastąpiło kosztem funduszu wynagrodzeń Komendy Głównej PSP, a przeniesienia dokonano bez uzgodnień ze związkami zawodowymi działającymi w KG PSP. Ponadto zauważono, że Komendant Główny PSP, przeznaczając środki na nagrody złamał podpisane poprzednio porozumienie w myśl którego minimalna nagroda wynosiła 1.200,-zł. Przedstawiciele strony służbowej nie potrafili również wyjaśnić dlaczego w roku 2016 uznaniowo wynagrodzono dowódców zmian i dowódców JRG i czym kierowano się w przypadku takiego klucza nagradzania.

Ponadto strona związkowa poinformowała, że zna przypadki strażaków, których w żaden sposób nie wyróżniono za udział w organizacji Światowych Dni Młodzieży.

W drugiej części omówiono propozycje Komendanta Głównego PSP  w sprawie zasad rozdziału środków na nagrody w roku 2017.

Strona służbowa zaproponowała zmianę zasad dotychczas obowiązujących w kwestii minimalnej nagrody przyznawanej przez Komendanta Głównego PSP, która sprowadziła się do zmniejszenia minimalnej stawki z 1.250,- zł w roku 2016 do 200,- zł w roku 2017.

Strona związkowa nie zgodziła się na taką propozycję uznając ją  za ośmieszanie Urzędu Komendanta Głównego PSP.

Ponadto strona służbowa poinformowała, po pytaniu przedstawicieli związków zawodowych, że z puli roku 2017 wypłacono nagrody strażakowi
w województwie lubelskim za uratowanie życia ludzkiego oraz zawodnikom drużyn piłkarskich, które zajęły pierwsze trzy miejsca w zawodach sportowych w Busku Zdroju w roku 2016.

Strona związkowa zażądała zabezpieczenia kwot na nagrody dla strażaków, którzy brali udział w Światowych Dniach Młodzieży, a do tej pory nie otrzymali żadnej gratyfikacji.

W związku z brakiem porozumienia w sprawie minimalnej wysokości nagród oraz brakiem ustaleń co do zabezpieczenia środków na nagrody dla strażaków pominiętych w nagradzaniu za Światowe Dni Młodzieży ustalono, że dalsze rozmowy zostaną przeprowadzone w terminie późniejszym.

 

Sprawdź również

Wniosek o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego ws. Zielonego Ładu

Pobierz listę tutaj, zbierz podpisy, wypełnioną listę przekaż przewodniczącemu Związku lub dostarcz osobiście do Regionu …