Skarga na działanie Komendanta Głównego PSP

W dniu 14 listopada Przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ złożył skargę na działania Komendanta Głównego PSP.

W piśmie Przewodniczący zwraca uwagę na nierówne traktowanie radcy prawnego, członka NSZZ SOLIDARNOŚĆ kolegi Sebastiana Jarycha.

Poniżej przedstawiamy treść złożonego dokumentu.

TREŚĆ DOKUMENTU

Sprawdź również

Zmarł nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 14 maja 2024 r. zmarł nadbrygadier w …